Vytvoriť faktúru

REGISTER OBCHODU SR - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno REGISTER OBCHODU SR
IČO 31382975
DIČ 2020873833
Dátum vzniku 10 Novembra 1994
Právna forma Verejná obchodná spoločnosť
Sídlo REGISTER OBCHODU SR
Odeská 69
82106
Bratislava
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,974
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,974
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,974
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,974
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,974
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -30
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -30
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,004
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,004
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,004
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4270949.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015