Vytvoriť faktúru

ABI-SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 02.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ABI-SLOVAKIA
IČO 31383041
DIČ 2020346625
Dátum vzniku 08 Novembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ABI-SLOVAKIA
Vysokoškolákov 4
01132
Žilina
Finančné informácie
Zisk -107 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0415652304, 05655652304, 0908933714
Mobile phone(s) +421908933714
Dátum aktualizácie údajov: 02.02.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 196
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 196
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -128,751
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -135,283
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -107
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 128,947
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 96
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 128,851
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 128,368
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 3
Dátum aktualizácie údajov: 02.02.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 373
XI. Kurzové zisky (663) 373
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 373
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 373
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -107
Dátum aktualizácie údajov: 02.02.2016
Dátum aktualizácie údajov: 02.02.2016