Vytvoriť faktúru

INFOCARD Limited - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno INFOCARD Limited
IČO 31383149
DIČ 2020320775
IČ DPH SK2020320775
Dátum vzniku 31 Októbra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INFOCARD Limited
Šulekova 16
81106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 9 857 €
Zisk 1 694 €
Aktíva 9 145 €
Vlastný kapitál 7 882 €
Kontaktné informácie
Email info@infocard.sk
Webová stránka http://www.infocard.sk
Phone(s) +421254643911
Mobile phone(s) +421905600284
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 11,385
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 3,830
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 127
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,428
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 11,385
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 9,576
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 1,243
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,694
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,809
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,809
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 126
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,683
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 9,857
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,077
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 7,780
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 7,025
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 1,821
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,857
C. Služby (účtová skupina 51) 1,872
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 174
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 301
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,832
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 3,307
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 178
N. Kurzové straty (563) 3
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 175
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -178
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,654
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,694
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31383149 DIČ: 2020320775 IČ DPH: SK2020320775
 • Sídlo: INFOCARD Limited, Šulekova 16, 81106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 31 Októbra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Tibor Tóth Šulekova 16 Bratislava 1 811 06 31.10.1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Tibor Tóth 6 639 € (100%) Šulekova 16 Bratislava 1 811 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.03.2004Nové sidlo:
   Šulekova 16 Bratislava 1 811 06
   Noví spoločníci:
   Ing. Tibor Tóth Šulekova 16 Bratislava 1 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tibor Tóth Šulekova 16 Bratislava 1 811 06 Vznik funkcie: 31.10.1994
   09.03.2004Zrušené sidlo:
   Medzilaborecká 29 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tibor Tóth Medzilaborecká 29 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tibor Tóth Medzilaborecká 29 Bratislava
   10.04.1997Noví spoločníci:
   Ing. Tibor Tóth Medzilaborecká 29 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Tibor Tóth Medzilaborecká 29 Bratislava
   09.04.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jaroslav Klein Tulská 12/30 Žilina
   Ing. Tibor Tóth Medzilaborecká 29 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jaroslav Klein Tulská 12/30 Žilina
   Ing. Tibor Tóth Medzilaborecká 29 Bratislava
   31.10.1994Nové obchodné meno:
   INFOCARD Limited, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Medzilaborecká 29 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie údajov
   poskytovanie software (predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zakázku)
   poskytovanie komplexných služieb v oblasti výpočtovej techniky v rozsahu voľnej živnosti
   maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná, propagačná a inzertná činnosť
   vydavateľská činnosť okrem periodík
   Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Klein Tulská 12/30 Žilina
   Ing. Tibor Tóth Medzilaborecká 29 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jaroslav Klein Tulská 12/30 Žilina
   Ing. Tibor Tóth Medzilaborecká 29 Bratislava