Vytvoriť faktúru

SOFT 2000 - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SOFT 2000
IČO 31383254
DIČ 2020353929
IČ DPH SK2020353929
Dátum vzniku 31 Októbra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SOFT 2000
Hrachova 30
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 37 290 €
Zisk 16 923 €
Aktíva 44 280 €
Vlastný kapitál 41 197 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421255572228
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 7,596
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 7,596
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 57,196
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 13,704
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 43,492
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 64,792
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 58,120
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 33,893
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 16,923
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 6,672
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 6,272
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,223
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 559
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,490
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 400
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 37,290
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 22,790
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 14,500
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 15,603
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 98
C. Služby (účtová skupina 51) 6,611
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 7,716
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 296
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 209
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 615
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 58
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 21,687
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 16,081
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 193
X. Výnosové úroky (662) 1
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 192
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 158
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 158
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 35
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 21,722
P. Daň z príjmov (591, 595) 4,799
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 16,923
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31383254 DIČ: 2020353929 IČ DPH: SK2020353929
 • Sídlo: SOFT 2000, Hrachova 30, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 31 Októbra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Daniela Uhereková Holíčska 18 Bratislava 24.03.1998
  Mgr. Katarína Maťaščíková Jiskrova 1 Bratislava 24.03.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Daniela Uhereková 3 320 € (50%) Holíčska 18 Bratislava
  Mgr. Katarína Maťaščíková 3 320 € (50%) Jiskrova 1 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   12.11.2005Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť
   organizovanie kurzov, seminárov a školení, vzdelávacích, spoločenských, kultúrnych a športových podujatí
   vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie softvéru - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
   automatizované spracovanie údajov
   prenájom strojov, prístrojov, zariadení, výpočtovej techniky a dopravných prostriedkov
   leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   administratívne, kopírovacie a rozmnožovacie práce
   prieskum trhu a verejnej mienky
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov a prístrojov pre domácnosť
   10.08.2005Nové sidlo:
   Hrachova 30 Bratislava 821 05
   09.08.2005Zrušené sidlo:
   Hrachová 32 Bratislava 821 05
   Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie strážnej služby v rozsahu podľa § 3 písm. a/ body 1,2,3,4,5,6,7,8 Zákona č. 379/97 Z.z.
   25.05.1999Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie strážnej služby v rozsahu podľa § 3 písm. a/ body 1,2,3,4,5,6,7,8 Zákona č. 379/97 Z.z.
   Noví spoločníci:
   Daniela Uhereková Holíčska 18 Bratislava
   Mgr. Katarína Maťaščíková Jiskrova 1 Bratislava
   24.05.1999Zrušeny predmety činnosti:
   automatizované spracovanie údajov
   poskytovanie software
   analytická, projektantská, poradenská a školiteľská činnosť v oblasti informatiky a kancelárskej techniky
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   podniky zabezpečujúce ochranu majetku a osôb
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Katarína Maťaščíková Jiskrova 1 Bratislava
   Daniela Uhereková Holíčska 18 Bratislava
   24.03.1998Nové sidlo:
   Hrachová 32 Bratislava 821 05
   Nové predmety činnosti:
   podniky zabezpečujúce ochranu majetku a osôb
   Noví spoločníci:
   Mgr. Katarína Maťaščíková Jiskrova 1 Bratislava
   Daniela Uhereková Holíčska 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Daniela Uhereková Holíčska 18 Bratislava
   Mgr. Katarína Maťaščíková Jiskrova 1 Bratislava
   23.03.1998Zrušené sidlo:
   Vranovská 4 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Gajdoš Lipského 5 Bratislava
   Mgr. Katarína Maťaščíková Jiskrova 1 Bratislava
   Juliana Navrátilová Ušiakova 2 Bratislava
   Ing. Natália Schillová Pustá 675/3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Katarína Maťaščíková Jiskrova 1 Bratislava
   Juliana Navrátilová Ušiakova 2 Bratislava
   31.10.1994Nové obchodné meno:
   SOFT 2000 s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vranovská 4 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie údajov
   poskytovanie software
   analytická, projektantská, poradenská a školiteľská činnosť v oblasti informatiky a kancelárskej techniky
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   Noví spoločníci:
   Ing. Igor Gajdoš Lipského 5 Bratislava
   Mgr. Katarína Maťaščíková Jiskrova 1 Bratislava
   Juliana Navrátilová Ušiakova 2 Bratislava
   Ing. Natália Schillová Pustá 675/3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Katarína Maťaščíková Jiskrova 1 Bratislava
   Juliana Navrátilová Ušiakova 2 Bratislava