Vytvoriť faktúru

InPharmService - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno InPharmService
IČO 31383335
DIČ 2020354127
IČ DPH SK2020354127
Dátum vzniku 14 Novembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo InPharmService
Mlynské Nivy 54
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 134 771 €
Zisk -16 983 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 3,319
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 3,319
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 27,535
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 4,710
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,378
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,533
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 30,854
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -83,956
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -74,276
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -16,983
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 114,810
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 7,272
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 96,547
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 57,744
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,690
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,393
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 34,720
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,156
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 9,835
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 134,771
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 127,817
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 449
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 6,500
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 150,188
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 107,699
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 135
C. Služby (účtová skupina 51) 8,410
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 26,091
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 68
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 7,292
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 493
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -15,417
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 12,022
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 607
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 607
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -606
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -16,023
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -16,983
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31383335 DIČ: 2020354127 IČ DPH: SK2020354127
 • Sídlo: InPharmService, Mlynské Nivy 54, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 14 Novembra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  MUDr. Daniel Hornáček, CSc. Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02 14.11.1994
  Ing. Martin Hornáček Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02 29.01.2002
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Martin Hornáček 3 319 € (50%) Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02
  FINAGRO spol. s r. o. 3 319 € (50%) Bratislava 821 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   17.09.2013Nové predmety činnosti:
   poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni
   16.09.2013Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie lekárskej starostlivosti vo verejnej lekárni
   21.08.2013Nové predmety činnosti:
   poskytovanie lekárskej starostlivosti vo verejnej lekárni
   04.07.2009Noví spoločníci:
   FINAGRO spol. s r. o. Mlynské Nivy 54 Bratislava 821 05
   03.07.2009Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Daniel Hornáček , CSc. Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02
   08.11.2007Noví spoločníci:
   Ing. Martin Hornáček Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Hornáček Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 29.01.2002
   07.11.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr.PhMr. Imrich Daubner , DrSc. Palisády 12 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 14.11.1994
   Ing. Martin Hornáček Mlynské Nivy 54 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 29.01.2002
   22.06.2006Nové obchodné meno:
   InPharmService s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 54 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Hornáček Mlynské Nivy 54 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 29.01.2002
   21.06.2006Zrušené obchodné meno:
   InPharm Servis, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Poloreckého 3 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Hornáček Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 29.01.2002
   02.07.2002Nové predmety činnosti:
   leasing
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Daniel Hornáček , CSc. Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 14.11.1994
   RNDr.PhMr. Imrich Daubner , DrSc. Palisády 12 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 14.11.1994
   Martin Hornáček Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 29.01.2002
   01.07.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr.PhMr. Imrich Daubner , DrSc. Palisády 12 Bratislava
   Martin Hornáček Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02
   MUDr. Daniel Hornáček , CSc. Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02
   29.01.2002Nový štatutárny orgán:
   Martin Hornáček Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02
   28.01.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Trebula Poľnohospodárska 26 Bratislava
   25.01.1999Noví spoločníci:
   MUDr. Daniel Hornáček , CSc. Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02
   24.01.1999Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Daniel Hornáček , CSc. Humenské nám. 8 Bratislava 851 07
   27.06.1996Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   MUDr. Daniel Hornáček , CSc. Humenské nám. 8 Bratislava 851 07
   26.06.1996Zrušeny spoločníci:
   INFORAMA spol. s r.o. IČO: 17 336 724 Poloreckého 3 Bratislava 851 04
   25.03.1996Noví spoločníci:
   INFORAMA spol. s r.o. IČO: 17 336 724 Poloreckého 3 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr.PhMr. Imrich Daubner , DrSc. Palisády 12 Bratislava
   MUDr. Daniel Hornáček , CSc. Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02
   Ing. Ján Trebula Poľnohospodárska 26 Bratislava
   24.03.1996Zrušeny spoločníci:
   INFORAMA spol. s r.o. Poloreckého 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr.PhMr. Imrich Daubner , DrSc. Palisády 12 Bratislava
   MUDr. Daniel Hornáček , CSc. Humenské nám. 8 Bratislava
   Ing. Ján Trebula Poľnohospodárska 26 Bratislava
   06.06.1995Nové sidlo:
   Poloreckého 3 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr.PhMr. Imrich Daubner , DrSc. Palisády 12 Bratislava
   Ing. Ján Trebula Poľnohospodárska 26 Bratislava
   05.06.1995Zrušené sidlo:
   Poloreckého 3 Bratislava 811 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   14.11.1994Nové obchodné meno:
   InPharm Servis, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Poloreckého 3 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   výskum trhu
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa a predaj tovaru iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   INFORAMA spol. s r.o. Poloreckého 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   MUDr. Daniel Hornáček , CSc. Humenské nám. 8 Bratislava