Vytvoriť faktúru

Prvá novinová, skrátený názov PNS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Prvá novinová, skrátený názov PNS
IČO 31383441
DIČ 2020471123
Dátum vzniku 01 Decembra 1994
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo Prvá novinová, skrátený názov PNS
Záhradnícka P.O.BOX 81 151
82005
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -15 754 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0255571636
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,196,710
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 456,533
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 740,177
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 1,196,710
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -23,959,737
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 -23,943,983
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) -23,943,983
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -15,754
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 25,156,447
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 25,155,835
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 20,402,888
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,060,963
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 368,153
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,323,831
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 612
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 15,618
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 42
C. Služby (účtová skupina 51) 66
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 15,470
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 40
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -15,618
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -108
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 11
X. Výnosové úroky (662) 11
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 145
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 145
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -134
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -15,752
P. Daň z príjmov (591, 595) 2
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -15,754
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4299455.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31383441 DIČ: 2020471123
 • Sídlo: Prvá novinová, skrátený názov PNS, Záhradnícka P.O.BOX 81 151, 82005, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Decembra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Miroslav Baranovič Martinengova 14 Bratislava 17.02.2000
  Ing Jozef Bielik Račianska 95 Bratislava 17.02.2000
  Ing. Igor Ďurič, PhDr. M.Sch.Trnavského 20 Bratislava 01.07.1999
  Štefan Hlavatý 8. mája 9 Šaľa 01.07.1999
  Dr Milan Jablonický Jasovská 25 Bratislava 01.07.1999
  Ing. Anton Mackových Komenského 13/8 Spišská Nová Ves 01.07.1999
  Ing. Peter Mačinga Košická 43/a Bratislava 01.07.1999
  Ing Edita Slezáková Vlárska 72 Bratislava 17.02.2000
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   17.02.2000Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Baranovič Martinengova 14 Bratislava
   Ing Jozef Bielik Račianska 95 Bratislava
   Ing Edita Slezáková Vlárska 72 Bratislava
   01.07.1999Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Igor Ďurič , PhDr. M.Sch.Trnavského 20 Bratislava
   Štefan Hlavatý 8. mája 9 Šaľa
   Dr Milan Jablonický Jasovská 25 Bratislava
   Ing. Anton Mackových Komenského 13/8 Spišská Nová Ves
   Ing. Peter Mačinga Košická 43/a Bratislava
   30.06.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Fedor Flašík Osuského 3/a Bratislava 851 03
   JUDr. Danka Knápková Milana Marečka 8 Bratislava 841 07
   Ing. Anton Schindler Romanova 40 Bratislava 851 01
   Ing. Stanislav Srník - predseda predstavenstva Gaštanova 13 Bratislava 811 04
   Ing. Stanislav Vanek Pankúchova 1 Bratislava 851 01
   Ing. Vladimír Zeman Slatinská 28 Bratislava 821 07
   23.09.1998Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Anton Schindler Romanova 40 Bratislava 851 01
   Ing. Stanislav Srník - predseda predstavenstva Gaštanova 13 Bratislava 811 04
   22.09.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Stanislav Srník Gaštanova 13 Bratislava 811 04
   19.05.1998Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Danka Knápková Milana Marečka 8 Bratislava 841 07
   Ing. Stanislav Srník Gaštanova 13 Bratislava 811 04
   Ing. Stanislav Vanek Pankúchova 1 Bratislava 851 01
   18.05.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Kollár Pribišova 9 Bratislava 841 05
   Ing. Jozef Krištúfek Baniková 6 Bratislava 841 05
   Ing. Dušan Laky Ševčenkova 33 Bratislava 851 01
   Ing. Jaroslav Šišolák Bagarova 5 Bratislava 841 01
   Ing. Dalibor Chorvát pobyt na území SR : Kotešova 665 Kotešova 013 61
   29.11.1996Nové sidlo:
   Záhradnícka P.O.BOX 81 151 Bratislava 820 05
   Nové predmety činnosti:
   kúpa periodickej a neperiodickej tlače za účelom distribúcie a priameho predaja - veľkoobchod, maloobchod
   veľkoobchod a maloobchod s tovarom v rozsahu volnej živnosti
   vydavateľská a distribučná činnosť
   sprostredkovanie dopravy
   reklamná a agentúrna činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   28.11.1996Zrušené sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 813 81
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa periodickej a neperiodickej tlače za účelom distribúcie a priameho predaja
   kúpa cigariet, tabakových výrobkov a iného doplnkového tovaru za účelom distribúcie a priameho predaja
   vydavateľská a distribučná činnosť
   sprostredkovanie dopravy
   reklamná a agentúrna činnosť
   02.04.1996Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Fedor Flašík Osuského 3/a Bratislava 851 03
   Ing. Ján Kollár Pribišova 9 Bratislava 841 05
   Ing. Jozef Krištúfek Baniková 6 Bratislava 841 05
   Ing. Vladimír Zeman Slatinská 28 Bratislava 821 07
   01.04.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ondrej Malejčík Rastislavova 72 Košice 041 01
   Ing. Jozef Vavrek Oremburská 12 Banská Bystrica 974 01
   23.08.1995Nové obchodné meno:
   Prvá novinová spoločnosť, a.s. skrátený názov PNS, a.s.
   Nové predmety činnosti:
   kúpa periodickej a neperiodickej tlače za účelom distribúcie a priameho predaja
   kúpa cigariet, tabakových výrobkov a iného doplnkového tovaru za účelom distribúcie a priameho predaja
   vydavateľská a distribučná činnosť
   sprostredkovanie dopravy
   reklamná a agentúrna činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Laky Ševčenkova 33 Bratislava 851 01
   Ing. Jozef Vavrek Oremburská 12 Banská Bystrica 974 01
   22.08.1995Zrušené obchodné meno:
   Prvá novinová spoločnosť, a.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   výkon poštovej novinovej služby pre potreby národného hospodárstva, obrany a bezpečnosti štátu a potreby obyvateľstva v okruhu nasledovných činností:
   rozširovanie tuzemskej a zahraničnej tlače a zasielanie tlače do zahraničia
   predaj doplnkového tovaru v sieti PNS na území SR
   doprava novinových zásielok a doplnkového tovaru na území SR i mimo územia SR
   výstavba, prevádzkovanie a rozvoj siete PNS na území SR
   činnosti vyplývajúce z prevádzky, údržby, modernizácie, rozvoja a výstavby zariadení a objektov v majetku
   tvorba a údržba informačnej databázy pre potreby informačného systému PNS
   vydavateľstvo odbornej literatúry, prevádzkových predpisov, pomôcok, tlačív, propa- gačných a informačných materiálov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Eichenberger Lachova 10 Bratislava 851 03
   Magdaléna Szabová Lichnerova 4 Senec 903 01
   22.11.1994Nové obchodné meno:
   Prvá novinová spoločnosť, a.s.
   Nové sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 813 81
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   výkon poštovej novinovej služby pre potreby národného hospodárstva, obrany a bezpečnosti štátu a potreby obyvateľstva v okruhu nasledovných činností:
   rozširovanie tuzemskej a zahraničnej tlače a zasielanie tlače do zahraničia
   predaj doplnkového tovaru v sieti PNS na území SR
   doprava novinových zásielok a doplnkového tovaru na území SR i mimo územia SR
   výstavba, prevádzkovanie a rozvoj siete PNS na území SR
   činnosti vyplývajúce z prevádzky, údržby, modernizácie, rozvoja a výstavby zariadení a objektov v majetku
   tvorba a údržba informačnej databázy pre potreby informačného systému PNS
   vydavateľstvo odbornej literatúry, prevádzkových predpisov, pomôcok, tlačív, propa- gačných a informačných materiálov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ján Eichenberger Lachova 10 Bratislava 851 03
   Ing. Ondrej Malejčík Rastislavova 72 Košice 041 01
   Magdaléna Szabová Lichnerova 4 Senec 903 01
   Ing. Jaroslav Šišolák Bagarova 5 Bratislava 841 01
   Ing. Dalibor Chorvát pobyt na území SR : Kotešova 665 Kotešova 013 61