Vytvoriť faktúru

Paneurópa Consult - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Paneurópa Consult
IČO 31383505
DIČ 2020843572
IČ DPH SK2020843572
Dátum vzniku 09 Novembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Paneurópa Consult
Žižkova 31
04001
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 18 470 €
Zisk 1 576 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0915960944
Mobile phone(s) +421915960944
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 8,447
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 2,664
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,355
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,428
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 8,447
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 5,045
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -3,170
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,576
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 3,402
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 3,310
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,449
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 615
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) -372
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 618
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 92
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 18,470
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 17,518
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 952
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 16,332
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 583
C. Služby (účtová skupina 51) 12,260
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 3,393
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 96
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,138
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 4,675
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 82
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 82
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -82
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,056
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,576
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015