Vytvoriť faktúru

OPG Internationale Spedition - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno OPG Internationale Spedition
IČO 31383645
DIČ 2020303846
IČ DPH SK2020303846
Dátum vzniku 22 Novembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo OPG Internationale Spedition
Prístavná 10
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 303 390 €
Zisk 5 808 €
Aktíva 60 840 €
Vlastný kapitál -33 182 €
Kontaktné informácie
Email opg@opg.sk
Webová stránka http://www.opg.sk
Phone(s) +421253632781
Mobile phone(s) +421903218109
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 18,995
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 18,995
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 18,995
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 42,947
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 23,937
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,913
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,391
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 61,942
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -27,374
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -40,153
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,808
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 89,316
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 13,263
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 76,053
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 39,579
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 392
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,722
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 34,360
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 303,390
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 294,961
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 7,076
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,353
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 294,819
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,329
C. Služby (účtová skupina 51) 264,609
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 16,377
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,410
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 6,332
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,762
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 8,571
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 28,023
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,370
M. Nákladové úroky (562) 832
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 538
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,370
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 7,201
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,393
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 5,808
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31383645 DIČ: 2020303846 IČ DPH: SK2020303846
 • Sídlo: OPG Internationale Spedition, Prístavná 10, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Novembra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Peter Salajka Topoľčianska 27 Bratislava 851 01 22.11.1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Peter Salajka 3 652 € (55%) Topoľčianska 27 Bratislava 851 01
  Oľga Žitná 2 988 € (45%) Pri vinohradoch 4 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.07.2004Nové sidlo:
   Prístavná 10 Bratislava 821 09
   27.07.2004Zrušené sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 819 02
   07.05.1999Noví spoločníci:
   Ing. Peter Salajka Topoľčianska 27 Bratislava
   Oľga Žitná Pri vinohradoch 4 Bratislava
   06.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Salajka Topoľčianska 27 Bratislava
   Oľga Žitná Pri vinohradoch 4 Bratislava
   22.11.1994Nové obchodné meno:
   OPG Internationale Spedition s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 819 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
   veľkobchod v rozsahu voľnej živnosti
   podnikateľské poradenstvo a konzultácie
   vnútroštátne a medzinárodné zasielateľstvo
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Salajka Topoľčianska 27 Bratislava
   Oľga Žitná Pri vinohradoch 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Salajka Topoľčianska 27 Bratislava 851 01