Vytvoriť faktúru

001 bratislava-reality - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno 001 bratislava-reality
IČO 31383904
DIČ 2020821187
Dátum vzniku 11 Novembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo 001 bratislava-reality
Palisády 36
81106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 197 €
Zisk 1 689 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 913,088
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 888,945
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 888,945
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 888,945
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 24,143
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 24,143
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 24,052
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 91
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 913,088
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 912,608
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 597,491
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 597,491
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,494
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,494
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 291,453
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 291,453
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 20,481
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 23,252
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -2,771
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,689
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 480
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 480
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,240
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,197
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,990
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 207
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 72
D. Služby (účtová skupina 51) 72
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,125
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,918
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 44
XII. Kurzové zisky (663) 44
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 44
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,169
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,689
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4250876.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31383904 DIČ: 2020821187
 • Sídlo: 001 bratislava-reality, Palisády 36, 81106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 11 Novembra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  JUDr. Ing. Dáša Lenčešová, PhD. Palisády 36 Bratislava 811 06 11.01.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Coordinating Organization for Investment, a.s. 590 852 € (98.9%) Bratislava 811 06
  INA - International News Agency, spol. s r.o. 6 639 € (1.1%) Bratislava 811 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   12.03.2010Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ing. Dáša Lenčešová , PhD. Palisády 36 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 11.01.2010
   11.03.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ing. Dáša Lenčešová Palisády 36 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 11.01.2010
   11.02.2010Nové obchodné meno:
   001 bratislava-reality, s. r. o.
   Nové sidlo:
   Palisády 36 Bratislava 811 06
   Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností
   Noví spoločníci:
   INA - International News Agency, spol. s r.o. Palisády 36 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ing. Dáša Lenčešová Palisády 36 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 11.01.2010
   10.02.2010Zrušené obchodné meno:
   MAROSH, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Pražská 35 Bratislava 811 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   zmenárenská činnosť
   vykonávanie dražieb mimo výkon rozhodnutia
   pohostinská činnosť v zariadeniach skupiny II a vyššie
   ubytovacie zariadenie
   Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Marián Lenčeš Miletičova 68 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Marián Lenčeš Miletičova 68 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 11.11.1994
   03.03.2003Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Marián Lenčeš Miletičova 68 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 11.11.1994
   02.03.2003Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Marián Lenčeš Miletičova 68 Bratislava 821 09
   07.12.2001Noví spoločníci:
   Coordinating Organization for Investment, a.s. IČO: 35 761 237 Palisády 36 Bratislava 811 06
   PhDr. Marián Lenčeš Miletičova 68 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   06.12.2001Zrušeny spoločníci:
   Erika Dolinajová Svätoplukova 19/2 Prievidza
   Ing. Dáša Lenčešová , CSc. Pražská 35 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Dáša Lenčešová , CSc. Pražská 35 Bratislava
   24.11.1998Noví spoločníci:
   Erika Dolinajová Svätoplukova 19/2 Prievidza
   Ing. Dáša Lenčešová , CSc. Pražská 35 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Marián Lenčeš Miletičova 68 Bratislava 821 09
   Ing. Dáša Lenčešová , CSc. Pražská 35 Bratislava
   23.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Erika Dolinajová Svätoplukova 19/2 Prievidza
   Ing. Dáša Lenčešová , CSc. Pražská 35 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marián Lenčeš Miletičova 68 Bratislava
   Ing. Dáša Lenčešová Zelená 1 Bratislava
   15.08.1996Nové sidlo:
   Pražská 35 Bratislava 811 04
   Noví spoločníci:
   Erika Dolinajová Svätoplukova 19/2 Prievidza
   Ing. Dáša Lenčešová , CSc. Pražská 35 Bratislava
   14.08.1996Zrušené sidlo:
   Zelená 1 Bratislava 811 01
   Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Marián Lenčeš Miletičova 68 Bratislava 821 03
   Ing. Dáša Lenčešová , CSc. Zelená 1 Bratislava 811 01
   24.11.1995Nové predmety činnosti:
   maloobchod a veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   výskum trhu a verejnej mienky
   upratovacie práce a služby pre osobnú hygienu
   reklamná a propagačná agentúra
   vydavateľská a edičná činnosť
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   finančný a operačný leasing
   sprostredkovateľská činnosť
   stáčanie pitnej a minerálnej vody do fliaš
   výroba nealkoholických nápojov
   konzultačná, poradenská a školiaca činnosť v uvedených predmetoch činnosti
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   záložňa
   vykonávanie dražieb mimo výkon rozhodnutia
   pohostinská činnosť v zariadeniach skupiny II a vyššie
   ubytovacie zariadenie
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   PhDr. Marián Lenčeš Miletičova 68 Bratislava 821 03
   Ing. Dáša Lenčešová , CSc. Zelená 1 Bratislava 811 01
   23.11.1995Zrušeny spoločníci:
   Marián Lenčeš Miletičova 68 Bratislava
   11.11.1994Nové obchodné meno:
   MAROSH, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Zelená 1 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zmenárenská činnosť
   Noví spoločníci:
   Marián Lenčeš Miletičova 68 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Marián Lenčeš Miletičova 68 Bratislava
   Ing. Dáša Lenčešová Zelená 1 Bratislava