Vytvoriť faktúru

HONA-obchodno-sprostredkovateľská - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno HONA-obchodno-sprostredkovateľská
IČO 31383947
DIČ 2020935103
Dátum vzniku 23 Novembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HONA-obchodno-sprostredkovateľská
Udernícka 5
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 168 €
Zisk 98 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,930
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,930
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 152
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 152
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,011
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,859
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,859
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 152
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 767
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 710
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 57
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,930
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,942
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -4,459
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -4,459
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 98
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,988
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,988
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 453
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 453
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 28
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 20
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 487
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,911
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,168
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,911
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 257
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,308
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,494
D. Služby (účtová skupina 51) 284
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 470
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 348
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 122
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 60
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 860
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,133
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 282
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 282
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -282
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 578
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 98
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31383947 DIČ: 2020935103
 • Sídlo: HONA-obchodno-sprostredkovateľská, Udernícka 5, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Novembra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Pavel Peterec Andrusovova 6 Bratislava 851 01 26.03.2013
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Pavol Peterec 6 640 € (100%) Bratislava 851 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   07.05.2013Nové sidlo:
   Udernícka 5 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky
   poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
   činnosť podnikateľských. organizačných a ekonomických poradcov
   Nový štatutárny orgán:
   Pavel Peterec Andrusovova 6 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 26.03.2013
   06.05.2013Zrušené sidlo:
   Stachanovská 25 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Dionýz Takáč Topoľčianska 17 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dionýz Takáč Topoľčianska 17 Bratislava 851 01
   12.11.1998Nové sidlo:
   Stachanovská 25 Bratislava 821 05
   Nové predmety činnosti:
   prenájom strojov a zariadení
   Noví spoločníci:
   Pavol Peterec Andrusovova 6 Bratislava 851 01
   Dionýz Takáč Topoľčianska 17 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Dionýz Takáč Topoľčianska 17 Bratislava 851 01
   11.11.1998Zrušené sidlo:
   Topoľčianska 25 Bratislava 851 05
   Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Vladimír Horák Topoľčianska 25 Bratislava 851 05
   Viera Horáková Topoľčianska 25 Bratislava 851 05
   Nagy Vendel Kolibri ut. 1 Budapest 1173 Maďarská republika
   Nagy Vendel-né Kolibri ut. 1 Budapest 1173 Maďarská republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Vladimír Horák Topoľčianska 25 Bratislava 851 05
   23.11.1994Nové obchodné meno:
   HONA-obchodno-sprostredkovateľská s.r.o.
   Nové sidlo:
   Topoľčianska 25 Bratislava 851 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru a predaj iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   MUDr. Vladimír Horák Topoľčianska 25 Bratislava 851 05
   Viera Horáková Topoľčianska 25 Bratislava 851 05
   Nagy Vendel Kolibri ut. 1 Budapest 1173 Maďarská republika
   Nagy Vendel-né Kolibri ut. 1 Budapest 1173 Maďarská republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   MUDr. Vladimír Horák Topoľčianska 25 Bratislava 851 05