Vytvoriť faktúru

AEC - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AEC
IČO 31384072
Dátum vzniku 23 Novembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AEC
Prievozská 1978/6
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 324 723 €
Zisk 17 649 €
Aktíva 238 073 €
Vlastný kapitál 46 627 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0254410283, 0918969688
Mobile phone(s) 0918969688
Fax(es) 0252622455
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 262,635
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 262,545
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 262,380
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 255,793
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 255,793
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,587
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 165
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 16
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 149
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 90
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 90
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 262,635
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 64,276
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,558
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,558
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 37,430
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 73,568
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -36,138
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 17,649
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 190,333
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 188,333
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 37,517
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 37,517
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 146,404
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,412
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,000
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,000
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 8,026
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 8,026
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 323,646
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 324,723
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 57,017
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 266,629
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,077
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 302,686
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 57,017
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 963
D. Služby (účtová skupina 51) 244,706
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 22,037
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 20,960
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 260
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 260
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 260
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 236
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 236
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 24
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 22,061
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 4,412
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 4,412
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 17,649
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
 • IČO:31384072
 • Sídlo: AEC, Prievozská 1978/6, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Novembra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Tomáš Strýček Za Stadionem 1220/19 Svatobořice 696 04 Česká republika 01.09.2015
  MUDr. Vít Urbanec Jakubská 649/8 Praha 1 110 00 Česká republika 01.09.2015
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  AEC a.s. 6 639 € (100%) Brno 612 00 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.11.2015Nové obchodné meno:
   AEC s. r. o.
   Noví spoločníci:
   AEC a.s. Purkyňova 2845/101 Brno 612 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Strýček Za Stadionem 1220/19 Svatobořice 696 04 Česká republika Vznik funkcie: 01.09.2015
   MUDr. Vít Urbanec Jakubská 649/8 Praha 1 110 00 Česká republika Vznik funkcie: 01.09.2015
   03.07.2013Nové sidlo:
   Prievozská 1978/6 Bratislava 821 09
   17.11.2004Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   23.11.1994Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   poskytovanie software