Vytvoriť faktúru

MICHALSKÁ - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MICHALSKÁ
Stav V likvidácii
IČO 31384269
DIČ 2020303879
Dátum vzniku 01 Decembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MICHALSKÁ
Košická 56
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 17 433 €
Zisk -31 775 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 56,573
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 56,573
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 56,573
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 55,575
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 998
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 56,573
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -700,946
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 84,060
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,864
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 3,864
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 111,567
2. Ostatné fondy (427, 42X) 111,567
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -875,301
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 44,816
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -920,117
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -31,775
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 757,519
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 70,417
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 70,417
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 70,417
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 687,102
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 648
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 648
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 686,454
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 17,433
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 17,433
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 49,105
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 49,105
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -31,672
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 103
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 103
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -103
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -31,775
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -31,775
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4269570.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31384269 DIČ: 2020303879
 • Sídlo: MICHALSKÁ, Košická 56, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Decembra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Juraj Nestarec Michalská 14/387 Bratislava Staré Mesto 811 01 06.10.2005
  Boris Jakeš Michalská 16/387 Bratislava Staré Mesto 811 01 06.10.2005
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  PENSION SECURITY a.s. 6 639 € (100%) Bratislava 821 08
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.02.2013Nové obchodné meno:
   MICHALSKÁ spol. s r. o., v likvidácii
   07.02.2013Zrušené obchodné meno:
   MICHALSKÁ spol. s r.o.
   09.01.2010Noví spoločníci:
   PENSION SECURITY a.s. Košická 56 Bratislava 821 08
   08.01.2010Zrušeny predmety činnosti:
   správa a prenájom nehnuteľností bez ďalších služieb spojených s prenájmom Michalská 14 a Michalská 16 v Bratislave, ktoré sú v dlhodobom nájme - 60 rokov. Výslovne sa vylučuje obstarávanie tejto činnosti pre tretie osoby
   Zrušeny spoločníci:
   GENERAL FACTORING, a.s. Košická 56 Bratislava 821 08
   24.01.2009Nové sidlo:
   Košická 56 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   GENERAL FACTORING, a.s. Košická 56 Bratislava 821 08
   23.01.2009Zrušené sidlo:
   Trnavská cesta 50/B Bratislava 821 02
   Zrušeny spoločníci:
   GENERAL FACTORING, a.s. Trnavská cesta 50/B Bratislava 821 02
   04.11.2005Nové sidlo:
   Trnavská cesta 50/B Bratislava 821 02
   Noví spoločníci:
   GENERAL FACTORING, a.s. Trnavská cesta 50/B Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Nestarec Michalská 14/387 Bratislava Staré Mesto 811 01 Vznik funkcie: 06.10.2005
   Boris Jakeš Michalská 16/387 Bratislava Staré Mesto 811 01 Vznik funkcie: 06.10.2005
   03.11.2005Zrušené sidlo:
   Medená 5 Bratislava 811 02
   Zrušeny spoločníci:
   Brodesser & Co spol. s r.o IČO: 00 895 776 Panská 31 Bratislava
   Dr. Alfred Partik Stubenring 14 Wien 1010 Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dipl.Ing. Kurt Brodesser Kärtner str. 6/3 Wien Rakúska republika prechodný pobyt na území SR : Panská 174/31 Bratislava
   22.05.2000Nové sidlo:
   Medená 5 Bratislava 811 02
   21.05.2000Zrušené sidlo:
   Panská 31 Bratislava 811 02
   13.04.1999Noví spoločníci:
   Brodesser & Co spol. s r.o IČO: 00 895 776 Panská 31 Bratislava
   Dr. Alfred Partik Stubenring 14 Wien 1010 Rakúska republika
   12.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Brodesser & Co spol. s r.o IČO: 00 895 776 Panská 31 Bratislava
   Dr. Alfred Partik Stubenring 14 Wien 1010 Rakúska republika
   10.12.1997Nové predmety činnosti:
   obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností /s poskytovaním iných než základných služieb
   Noví spoločníci:
   Brodesser & Co spol. s r.o IČO: 00 895 776 Panská 31 Bratislava
   Dr. Alfred Partik Stubenring 14 Wien 1010 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Dipl.Ing. Kurt Brodesser Kärtner str. 6/3 Wien Rakúska republika prechodný pobyt na území SR : Panská 174/31 Bratislava
   09.12.1997Zrušeny spoločníci:
   Brodesser & Co spol. s r.o Panská 31 Bratislava
   Dr. Alfred Partik Stubenring 14 Wien 1010 Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dipl. Ing. Kurt Brodesser Hviezdoslavovo nám. 15 Bratislava
   18.12.1995Noví spoločníci:
   Brodesser & Co spol. s r.o Panská 31 Bratislava
   Dr. Alfred Partik Stubenring 14 Wien 1010 Rakúska republika
   17.12.1995Zrušeny spoločníci:
   Brodesser & Co spol. s r.o Panská 31 Bratislava
   01.12.1994Nové obchodné meno:
   MICHALSKÁ spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Panská 31 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   správa a prenájom nehnuteľností bez ďalších služieb spojených s prenájmom Michalská 14 a Michalská 16 v Bratislave, ktoré sú v dlhodobom nájme - 60 rokov. Výslovne sa vylučuje obstarávanie tejto činnosti pre tretie osoby
   Noví spoločníci:
   Brodesser & Co spol. s r.o Panská 31 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dipl. Ing. Kurt Brodesser Hviezdoslavovo nám. 15 Bratislava