Vytvoriť faktúru

FINIMO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FINIMO
IČO 31384277
DIČ 2020821231
IČ DPH SK2020821231
Dátum vzniku 25 Novembra 1994
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo FINIMO
Mlynské Nivy 54
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 201 825 €
Zisk -236 571 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 14,327,511
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,059,840
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,290
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,290
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 3,057,550
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 2,450,000
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 157,550
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 450,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 11,266,290
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 11,254,908
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 385,655
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 385,655
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 779
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 10,868,474
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 11,382
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,049
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 6,333
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,381
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,414
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) -33
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 14,327,511
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -392,604
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 4,368,304
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 4,368,304
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 3,253
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 438,486
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 438,486
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -4,966,076
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 707,805
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -5,673,881
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -236,571
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 14,720,115
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,460
7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 2,119
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 341
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 14,175,021
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 10,578,885
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,578,885
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 718
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 321
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,890
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,592,207
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 200
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 200
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 542,434
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 621,121
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 201,825
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 201,825
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 231,465
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 10
D. Služby (účtová skupina 51) 19,788
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 11,163
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 8,240
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,164
4. Sociálne náklady (527, 528) 759
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 200,500
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -29,640
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -19,798
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 419,296
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 178,739
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 178,739
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 240,557
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 240,557
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 623,324
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 22,975
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 22,975
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 600,349
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -204,028
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -233,668
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,903
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,903
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -236,571
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31384277 DIČ: 2020821231 IČ DPH: SK2020821231
 • Sídlo: FINIMO, Mlynské Nivy 54, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 25 Novembra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Martin Hornáček člen Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02 05.12.2013
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.01.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Hornáček - člen Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 05.12.2013
   15.01.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Emil Križan - člen Papraďová 5 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 07.05.2009
   11.11.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Anderle - člen Nová 21 Banská Bystrica 974 01 Vznik funkcie: 16.02.2007
   Tibor Orlický - člen 8 Igram 900 84 Vznik funkcie: 07.05.2009
   03.06.2009Nový štatutárny orgán:
   Tibor Orlický - člen 8 Igram 900 84 Vznik funkcie: 07.05.2009
   MUDr. Emil Križan - člen Papraďová 5 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 07.05.2009
   02.06.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Hornáček - člen Hasičská 26/32 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 06.02.2007
   MUDr. Daniel Hornáček , CSc. - člen Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 06.02.2007
   28.02.2007Nový štatutárny orgán:
   Martin Anderle - člen Nová 21 Banská Bystrica 974 01 Vznik funkcie: 16.02.2007
   27.02.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tibor Orlický - člen 8 Igram 900 84 Vznik funkcie: 06.02.2007
   06.02.2007Nové obchodné meno:
   FINIMO a.s.
   Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 54 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   podnikateľské poradenstvo
   prenájom bytových, nebytových priestorov a pozemkov
   nákup a predaj nehnuteľností
   činnosť reklamnej agentúry
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Milan Hornáček - člen Hasičská 26/32 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 06.02.2007
   MUDr. Daniel Hornáček , CSc. - člen Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 06.02.2007
   Ing. Tibor Orlický - člen 8 Igram 900 84 Vznik funkcie: 06.02.2007