Vytvoriť faktúru

AUTOCENTRUM-AZ - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AUTOCENTRUM-AZ
IČO 31384323
DIČ 2020330048
IČ DPH SK2020330048
Dátum vzniku 01 Decembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AUTOCENTRUM-AZ
Geologická 21
82207
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 47 911 €
Zisk -6 326 €
Aktíva 6 370 €
Vlastný kapitál -105 835 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0245245123, 0245640622, 0245640623
Mobile phone(s) 0903768565
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 8,962
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 6,608
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,902
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 8,962
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -112,161
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 518
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -112,992
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -6,326
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 121,123
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2,210
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 115,657
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,346
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,249
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 8,191
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 100,871
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 238
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 18
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 3,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 47,911
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 47,675
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 236
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 52,810
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 18,657
C. Služby (účtová skupina 51) 16,046
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 17,776
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 122
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 209
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -4,899
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 12,972
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 467
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 467
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -467
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -5,366
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -6,326
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31384323 DIČ: 2020330048 IČ DPH: SK2020330048
 • Sídlo: AUTOCENTRUM-AZ, Geologická 21, 82207, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Decembra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Milan Helmich Belinského 21 Bratislava 851 01 01.12.1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Milan Helmich 13 280 € (100%) Belinského 21 Bratislava 851 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.02.2005Nový štatutárny orgán:
   Milan Helmich Belinského 21 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 01.12.1994
   03.02.2005Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Peter Džuppa , CSc. Bieloruská 46 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Helmich Belinského 21 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 01.12.1994
   30.07.2002Nový štatutárny orgán:
   Milan Helmich Belinského 21 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 01.12.1994
   29.07.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Helmich Belinského 21 Bratislava 851 01
   06.03.2000Noví spoločníci:
   Milan Helmich Belinského 21 Bratislava 851 01
   RNDr. Peter Džuppa , CSc. Bieloruská 46 Bratislava 821 06
   05.03.2000Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Peter Džuppa , CSc. Bieloruská 46 Bratislava 821 06
   Milan Helmich Belinského 21 Bratislava 851 01
   Ing. Pavol Škandera Toplianska 10 Bratislava 821 07
   26.06.1998Noví spoločníci:
   RNDr. Peter Džuppa , CSc. Bieloruská 46 Bratislava 821 06
   Milan Helmich Belinského 21 Bratislava 851 01
   Ing. Pavol Škandera Toplianska 10 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Milan Helmich Belinského 21 Bratislava 851 01
   25.06.1998Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Peter Džuppa , CSc. Bieloruská 46 Bratislava 821 06
   Milan Helmich Belinského 21 Bratislava 851 01
   Ing. Pavol Škandera Toplianska 10 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Helmich Belinského 21 Bratislava 851 01
   01.12.1994Nové obchodné meno:
   AUTOCENTRUM-AZ spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Geologická 21 Bratislava 822 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, najmä náhradných dielov, výstroje a príslušenstva motorových vozidiel, autokozmetiky a motorových vozidiel
   opravy motorových vozidiel a opravy karosérií
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu služieb
   Noví spoločníci:
   RNDr. Peter Džuppa , CSc. Bieloruská 46 Bratislava 821 06
   Milan Helmich Belinského 21 Bratislava 851 01
   Ing. Pavol Škandera Toplianska 10 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Helmich Belinského 21 Bratislava 851 01