Vytvoriť faktúru

DENTOSAN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DENTOSAN
IČO 31384501
DIČ 2020337561
IČ DPH SK2020337561
Dátum vzniku 06 Decembra 1994
Právna forma Verejná obchodná spoločnosť
Sídlo DENTOSAN
Riazanská 27
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 95 288 €
Aktíva 17 757 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421244450734
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 38,775
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 577
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 34,673
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 38,775
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 38,775
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 38,775
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 59
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,903
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 35,813
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 95,288
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 12,700
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 82,588
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 45,416
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 11,570
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,800
C. Služby (účtová skupina 51) 19,950
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 8,666
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 170
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,260
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 49,872
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 59,968
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 11
X. Výnosové úroky (662) 11
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 11
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 49,883
P. Daň z príjmov (591, 595) 2
Q. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596) 49,881
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015