Vytvoriť faktúru

J.H.J. plus - AUDIT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno J.H.J. plus - AUDIT
IČO 31384510
DIČ 2020320885
IČ DPH SK2020320885
Dátum vzniku 07 Decembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo J.H.J. plus - AUDIT
Odborárska 52
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 32 607 €
Zisk -3 844 €
Aktíva 26 817 €
Vlastný kapitál 12 208 €
Kontaktné informácie
Email jhjplusaudit@jhjplusaudit.sk
Webová stránka http://www.jhjplusaudit.sk
Phone(s) +421244460365
Mobile phone(s) +421903209651
Fax(es) 0244460365
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 10,886
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 10,886
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 10,886
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 4,401
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 4,174
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,606
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -1,379
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 15,287
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 3,460
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,844
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 11,827
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 5,712
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 105
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,320
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,073
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,214
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 6,115
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 32,607
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 32,560
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 47
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 32,563
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,021
C. Služby (účtová skupina 51) 4,958
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 18,329
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,366
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 3,853
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 36
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 44
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 23,581
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,928
M. Nákladové úroky (562) 941
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,987
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,928
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -2,884
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -3,844
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31384510 DIČ: 2020320885 IČ DPH: SK2020320885
 • Sídlo: J.H.J. plus - AUDIT, Odborárska 52, 83102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 07 Decembra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ján Hollý 31 Kráľová pri Senci 900 50 10.12.2008
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ján Hollý 1 992 € (30%) 31 Kráľová pri Senci 900 50
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.12.2008Noví spoločníci:
   Ing. Ján Hollý 31 Kráľová pri Senci 900 50
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Hollý 31 Kráľová pri Senci 900 50
   09.12.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Hollý Hannova 21 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Hollý Hannova 21 Bratislava 851 04
   04.06.1999Nové sidlo:
   Odborárska 52 Bratislava 831 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Hollý Jankolova 3 Bratislava 851 04
   03.06.1999Zrušené sidlo:
   Radarová 16 Bratislava 821 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Hollý Hannova 21 Bratislava 851 04
   Ing. Daniela Paulovičová Radarová 12 Bratislava 821 02
   14.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ján Hollý Hannova 21 Bratislava 851 04
   Ing. Ján Hollý Hannova 21 Bratislava 851 04
   Ing. Daniela Paulovičová Radarová 12 Bratislava 821 02
   13.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Hollý Hannova 21 Bratislava 851 04
   Ing. Ján Hollý Hannova 21 Bratislava 851 04
   Ing. Daniela Paulovičová Radarová 12 Bratislava 821 02
   28.05.1997Nové sidlo:
   Radarová 16 Bratislava 821 02
   27.05.1997Zrušené sidlo:
   Drieňová 27 Bratislava 826 56
   06.02.1997Nové predmety činnosti:
   auditorská činnosť
   vedenie účtovnej evidencie
   činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
   sprostredkovateľská činnosť
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nebytových priestorov spojených s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom priemyselného tovaru
   reklamná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Hollý Hannova 21 Bratislava 851 04
   05.02.1997Zrušeny predmety činnosti:
   auditorská činnosť
   vedenie účtovnej evidencie
   činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
   sprostredkovateľská činnosť
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Hollý Hannova 21 Bratislava 851 04
   20.08.1996Noví spoločníci:
   Ing. Ján Hollý Hannova 21 Bratislava 851 04
   Ing. Ján Hollý Hannova 21 Bratislava 851 04
   Ing. Daniela Paulovičová Radarová 12 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Hollý Hannova 21 Bratislava 851 04
   19.08.1996Zrušeny spoločníci:
   Ján Hollý Hannova 21 Bratislava 851 04
   Ing. Ján Hollý Hannova 21 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Hollý Hannova 21 Bratislava 851 04
   03.02.1995Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovnej evidencie
   činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
   sprostredkovateľská činnosť
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   07.12.1994Nové obchodné meno:
   J.H.J. plus - AUDIT spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Drieňová 27 Bratislava 826 56
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   auditorská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ján Hollý Hannova 21 Bratislava 851 04
   Ing. Ján Hollý Hannova 21 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Hollý Hannova 21 Bratislava 851 04