Vytvoriť faktúru

OMNIPRESS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno OMNIPRESS
IČO 31384536
DIČ 2020320841
IČ DPH SK2020320841
Dátum vzniku 06 Decembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo OMNIPRESS
Budovateľská 12
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 161 293 €
Zisk -16 941 €
Aktíva 81 236 €
Vlastný kapitál 10 321 €
Kontaktné informácie
Email umaxa@stonline.sk
Phone(s) 0243636251, 0243636252, 0908666999, 0243636253
Mobile phone(s) +421905568284, 0908666999
Fax(es) 0243636251
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 88,751
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 4,361
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 17,332
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 88,751
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -5,151
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 852
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 4,298
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -16,941
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 93,902
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 3,716
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 86,015
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 29,077
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 3,249
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,178
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 48,511
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,171
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 161,293
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 79,802
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 79,549
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,942
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 175,782
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 61,299
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 37,858
C. Služby (účtová skupina 51) 26,569
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 46,503
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,553
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -14,489
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 33,625
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,492
M. Nákladové úroky (562) 916
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 576
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,492
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -15,981
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -16,941
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015