Vytvoriť faktúru

DOUBLE P - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DOUBLE P
IČO 31384641
DIČ 2020337473
IČ DPH SK2020337473
Dátum vzniku 07 Decembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DOUBLE P
Pestovateľská 3
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 963 240 €
Zisk 7 624 €
Aktíva 517 930 €
Vlastný kapitál 298 582 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244455650, 0244459095
Mobile phone(s) +421903559095, +421905559095, 0903559095, 0905559095
Fax(es) 0244455650
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 663,450
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 445,891
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 6,567
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 6,567
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 439,324
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 12,790
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 426,534
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 204,455
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 39,450
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 53,621
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ -14,171
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 140,091
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 135,776
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 135,776
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,315
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 24,914
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 723
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 24,191
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 13,104
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 13,104
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 663,450
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 306,206
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 39,833
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 39,833
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 19,292
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,384
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,384
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 238,073
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 312,003
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -73,930
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,624
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 357,244
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,758
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,758
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 350,963
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 183,586
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 183,586
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 152,323
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 8,531
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 5,301
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,222
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,523
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,523
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 963,241
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 963,240
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 913,154
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 100
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 49,986
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 951,609
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 316,532
D. Služby (účtová skupina 51) 284,293
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 196,264
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 139,993
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 48,839
4. Sociálne náklady (527, 528) 7,432
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,182
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 136,142
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 136,142
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 14,171
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,025
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 11,631
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 312,329
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8,146
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 8,145
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,732
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 7,732
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 414
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 12,045
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 4,421
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 4,421
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,624
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31384641 DIČ: 2020337473 IČ DPH: SK2020337473
 • Sídlo: DOUBLE P, Pestovateľská 3, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 07 Decembra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Jana Partlová Fraňa Kráľa 9 Pezinok 902 01 08.01.2010
  Marek Frágner Fraňa Kráľa 9 Pezinok 902 01 26.05.2006
  Mgr. Art. Miriam Partlová Medená 10/K Bratislava 811 02 21.12.2006
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Jana Partlová 15 934 € (40%) Fraňa Kráľa 9 Pezinok 902 01
  Marek Frágner 11 950 € (30%) Fraňa Kráľa 9 Pezinok 902 01
  Mgr. Art. Miriam Partlová 11 950 € (30%) Medená 10/K Bratislava 811 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   24.01.2014Nové obchodné meno:
   DOUBLE P, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pestovateľská 3 Bratislava 821 04
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť
   23.01.2014Zrušené obchodné meno:
   DOUBLE P., spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Technická 7 Bratislava 821 04
   08.01.2010Nové sidlo:
   Technická 7 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   Jana Partlová Fraňa Kráľa 9 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Jana Partlová Fraňa Kráľa 9 Pezinok 902 01
   07.01.2010Zrušené sidlo:
   Banšelova 21 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   Jana Partlová Vajnorská 31 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jana Partlová Vajnorská 31 Bratislava
   03.01.2007Nové sidlo:
   Banšelova 21 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   Mgr. Art. Miriam Partlová Medená 10/K Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Art. Miriam Partlová Medená 10/K Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 21.12.2006
   02.01.2007Zrušené sidlo:
   Pluhova 8 Bratislava 831 03
   20.06.2006Nové predmety činnosti:
   poskytovanie software- predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   nakladanie s výsledkami tvorivej duševnej činnosti so súhlasom autora
   výroba, rozmnožovanie, požičiavanie, distribúcia audio a video záznamov so súhlasom autora
   výroba a predaj inzerátov spracovaných pomocou počítača
   organizovanie školení, seminárov, výstav
   fotografické práce
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenská činnosť v oblasti reklamy a propagácie
   prenájom strojov, prístrojov, zariadení a výpočtovej techniky
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   zásielkový predaj
   Noví spoločníci:
   Marek Frágner Fraňa Kráľa 9 Pezinok 902 01
   Jana Partlová Vajnorská 31 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Marek Frágner Fraňa Kráľa 9 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 26.05.2006
   19.06.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Matuška Krížna 8 Bratislava
   Jana Partlová Vajnorská 31 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Matuška Krížna 8 Bratislava
   23.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Matuška Krížna 8 Bratislava
   Jana Partlová Vajnorská 31 Bratislava
   22.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Matuška Krížna 8 Bratislava
   Jana Partlová Vajnorská 31 Bratislava
   RNDr. Boris Podlucký J. Poničana 13 Bratislava
   28.08.1998Nové sidlo:
   Pluhova 8 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Matuška Krížna 8 Bratislava
   Jana Partlová Vajnorská 31 Bratislava
   RNDr. Boris Podlucký J. Poničana 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Matuška Krížna 8 Bratislava
   Jana Partlová Vajnorská 31 Bratislava
   27.08.1998Zrušené sidlo:
   Zátišie 10/A Bratislava 831 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Matuška Krížna 8 Bratislava
   Jana Partlová Vajnorská 31 Bratislava
   RNDr. Boris Podlucký J. Poničana 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jana Partlová Vajnorská 31 Bratislava
   RNDr. Boris Podlucký J. Poničana 13 Bratislava
   07.12.1994Nové obchodné meno:
   DOUBLE P., spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Zátišie 10/A Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   servisné služby pre prípravu, tvorbu a vý- robu podkladov pre tlač pomocou výpočtovej techniky
   polygrafická výroba
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu a maloobchodu
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Matuška Krížna 8 Bratislava
   Jana Partlová Vajnorská 31 Bratislava
   RNDr. Boris Podlucký J. Poničana 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jana Partlová Vajnorská 31 Bratislava
   RNDr. Boris Podlucký J. Poničana 13 Bratislava