Vytvoriť faktúru

SLOVAKIA SERVIS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SLOVAKIA SERVIS
IČO 31384692
DIČ 2020353962
IČ DPH SK2020353962
Dátum vzniku 09 Decembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SLOVAKIA SERVIS
Kutlíkova 17
85102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 667 176 €
Zisk 6 203 €
Aktíva 365 910 €
Vlastný kapitál -103 102 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421263820963, +421263822974
Fax(es) 0263822974
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 364,321
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 32,307
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 32,307
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 6,974
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 25,333
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 321,975
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 4,415
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 4,415
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 80,944
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 80,090
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 80,090
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A -6,639
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 7,493
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 503
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 503
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 236,113
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 725
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 235,388
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 10,039
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 10,039
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 364,321
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -118,428
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 9,488
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 9,488
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 71,824
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 71,824
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -205,943
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) -205,943
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,203
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 398,142
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 96,985
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 11,324
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 11,324
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 85,661
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 301,157
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 23,742
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 23,742
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 219,515
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 130,192
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 11,845
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -84,137
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 84,607
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 84,758
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) -151
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 666,925
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 667,176
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 84,149
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 582,777
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 250
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 649,134
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 72,462
D. Služby (účtová skupina 51) 84,267
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 480,622
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 360,143
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 108,298
4. Sociálne náklady (527, 528) 12,181
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,108
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 9,562
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 9,562
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 113
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 18,042
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 510,197
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 22
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 22
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 22
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,981
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 8,981
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,959
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 9,083
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,203
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31384692 DIČ: 2020353962 IČ DPH: SK2020353962
 • Sídlo: SLOVAKIA SERVIS, Kutlíkova 17, 85102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 09 Decembra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ľubica Artnerová Smolenická 4 Bratislava 841 05 11.09.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ľubica Artnerová 8 962 € (90%) Smolenická 4 Bratislava 841 05
  Juraj Artner 996 € (10%) Bratislava 851 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.07.2002Noví spoločníci:
   Juraj Artner Smolenická 4 Bratislava 851 05
   29.07.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Adalbert Loksik Gänsberggasse 27 grossebersdorf Rakúska republika
   13.10.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ľubica Artnerová Smolenická 4 Bratislava 841 05
   12.10.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubica Artnerová Smolenická 4 Bratislava 841 05
   Marek Mahďák Jána Stanislava 51 Bratislava 841 05
   11.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ľubica Artnerová Smolenická 4 Bratislava 841 05
   Marek Mahďák Jána Stanislava 51 Bratislava 841 05
   Ing. Adalbert Loksik Gänsberggasse 27 grossebersdorf Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ľubica Artnerová Smolenická 4 Bratislava 841 05
   10.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubica Artnerová Smolenická 4 Bratislava
   Marek Mahďák Jána Stanislava 51 Bratislava
   Ing. Adalbert Loksik Gänsberggasse 27 grossebersdorf Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ľubica Artnerová Smolenická 4 Bratislava
   09.12.1994Nové obchodné meno:
   SLOVAKIA SERVIS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava 851 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   upratovacie práce
   kúpa tovaru za účelom jeho konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľubica Artnerová Smolenická 4 Bratislava
   Marek Mahďák Jána Stanislava 51 Bratislava
   Ing. Adalbert Loksik Gänsberggasse 27 grossebersdorf Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ľubica Artnerová Smolenická 4 Bratislava