Vytvoriť faktúru

EXPO PLUS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EXPO PLUS
IČO 31384706
DIČ 2020320819
IČ DPH SK2020320819
Dátum vzniku 07 Decembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EXPO PLUS
Súmračná 24
82102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 105 337 €
Zisk 482 €
Aktíva 38 180 €
Vlastný kapitál 27 686 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903522223, +421903459790
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 39,027
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 28,984
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 7,504
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 167
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,148
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 39,027
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 28,168
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 29,612
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -8,565
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 482
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 10,859
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 414
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 10,445
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 7,751
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 155
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,539
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 105,337
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 103,382
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,955
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 103,731
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 31,279
C. Služby (účtová skupina 51) 66,478
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 5,507
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 207
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 260
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,606
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 5,625
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 164
M. Nákladové úroky (562) 11
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 153
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -164
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,442
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 482
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015