Vytvoriť faktúru

KRAFFT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KRAFFT
IČO 31384722
DIČ 2020320808
IČ DPH SK2020320808
Dátum vzniku 05 Decembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KRAFFT
Hviezdoslavova 35
90031
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 8 992 €
Zisk -18 619 €
Aktíva 7 713 €
Vlastný kapitál 5 288 €
Kontaktné informácie
Email krafft@mail.pvt.sk
Phone(s) 0264463677, 0905382078, 090538207
Mobile phone(s) 0905382078, 090538207
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 26,100
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 19,522
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 19,522
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 19,522
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,670
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 4,045
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 4,045
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 28
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 28
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 28
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,597
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,006
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 591
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 908
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 908
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 26,100
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -13,331
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,086
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,086
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -2,437
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 3,417
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -5,854
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -18,619
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 39,431
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 103
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 103
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 39,328
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 104
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 104
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 42,275
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 578
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 343
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -3,972
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,935
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 8,992
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3,842
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 93
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 5,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 57
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 26,517
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 7,460
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,722
D. Služby (účtová skupina 51) 1,321
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 10,061
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 7,426
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,595
4. Sociálne náklady (527, 528) 40
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 167
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,775
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,775
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,011
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -17,525
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -8,568
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 134
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 134
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -134
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -17,659
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -18,619
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31384722 DIČ: 2020320808 IČ DPH: SK2020320808
 • Sídlo: KRAFFT, Hviezdoslavova 35, 90031, Bratislava
 • Dátum vzniku: 05 Decembra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Václav Vojtíšek Hviezdoslavova 35 Stupava 900 31 01.04.2005
  Gabriela Vojtíšková Hviezdoslavova 35 Stupava 900 31 01.04.2005
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Václav Vojtíšek 3 319 € (50%) Hviezdoslavova 35 Stupava 900 31
  Gabriela Vojtíšková 3 319 € (50%) Hviezdoslavova 35 Stupava 900 31
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   17.01.2008Nové sidlo:
   Hviezdoslavova 35 Stupava 900 31
   Noví spoločníci:
   Václav Vojtíšek Hviezdoslavova 35 Stupava 900 31
   Gabriela Vojtíšková Hviezdoslavova 35 Stupava 900 31
   Nový štatutárny orgán:
   Václav Vojtíšek Hviezdoslavova 35 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 01.04.2005
   Gabriela Vojtíšková Hviezdoslavova 35 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 01.04.2005
   16.01.2008Zrušené sidlo:
   Hanulova 9 Bratislava 841 01
   Zrušeny spoločníci:
   Václav Vojtíšek Hanulova 9 Bratislava 841 01
   Gabriela Vojtíšková Hanulova 9 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Václav Vojtíšek Hanulova 9 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 01.04.2005
   Gabriela Vojtíšková Hanulova 9 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 01.04.2005
   03.02.2006Noví spoločníci:
   Gabriela Vojtíšková Hanulova 9 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Gabriela Vojtíšková Hanulova 9 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 01.04.2005
   02.02.2006Zrušeny spoločníci:
   Gabriela Vojtíšková Saratovská 16 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Gabriela Vojtíšková Saratovská 16 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 01.04.2005
   21.04.2005Nové sidlo:
   Hanulova 9 Bratislava 841 01
   Noví spoločníci:
   Václav Vojtíšek Hanulova 9 Bratislava 841 01
   Gabriela Vojtíšková Saratovská 16 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Václav Vojtíšek Hanulova 9 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 01.04.2005
   Gabriela Vojtíšková Saratovská 16 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 01.04.2005
   20.04.2005Zrušené sidlo:
   Tehelná 16 Bratislava 831 03
   Zrušeny spoločníci:
   Dr. Aurel Ducko Tehelná 16 Bratislava 831 03
   Dr. Miroslava Ducková Tehelná 16 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Aurel Ducko Tehelná 16 Bratislava 831 03
   Dr. Miroslava Ducková Tehelná 16 Bratislava 831 03
   24.07.2003Nové sidlo:
   Tehelná 16 Bratislava 831 03
   Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   23.07.2003Zrušené sidlo:
   Trenčianska 47 Bratislava 821 09
   12.04.1999Noví spoločníci:
   Dr. Aurel Ducko Tehelná 16 Bratislava 831 03
   Dr. Miroslava Ducková Tehelná 16 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Dr. Aurel Ducko Tehelná 16 Bratislava 831 03
   Dr. Miroslava Ducková Tehelná 16 Bratislava 831 03
   11.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Dr. Aurel Ducko Tokajícka 22 Bratislava 821 03
   Dr. Miroslava Ducková Tokajícka 22 Bratislava 821 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Aurel Ducko Tokajícka 22 Bratislava 821 03
   Dr. Miroslava Ducková Tokajícka 22 Bratislava 821 03
   22.02.1996Nové sidlo:
   Trenčianska 47 Bratislava 821 09
   21.02.1996Zrušené sidlo:
   Miletičova 5 Bratislava 821 08
   05.12.1994Nové obchodné meno:
   KRAFFT spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Miletičova 5 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom motorových vozidiel, priemyselného tovaru, strojov a zariadení
   nákup a predaj nehnuteľností
   predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov a zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
   predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak k ich priamej konzumácii nie je k dispozícii viac ako 8 miest
   Noví spoločníci:
   Dr. Aurel Ducko Tokajícka 22 Bratislava 821 03
   Dr. Miroslava Ducková Tokajícka 22 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dr. Aurel Ducko Tokajícka 22 Bratislava 821 03
   Dr. Miroslava Ducková Tokajícka 22 Bratislava 821 03