Vytvoriť faktúru

CTW SLOVAKIA „“ - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 26.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno CTW SLOVAKIA „“
Stav Zrušená
IČO 31384731
DIČ 2020303978
Dátum vzniku 05 Decembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CTW SLOVAKIA „“
Tajovského 32
81104
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -680 €
Aktíva 1 235 €
Vlastný kapitál 1 235 €
Kontaktné informácie
Email ctw@ctw.sk
Phone(s) 0243638358
Mobile phone(s) 0903720873
Fax(es) 0243638358
Dátum aktualizácie údajov: 26.01.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 755
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 755
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 755
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 555
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
2. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 0
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -5,404
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -680
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 200
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 200
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 200
Dátum aktualizácie údajov: 26.01.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 0
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 0
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 0
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 0
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 0
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 0
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 0
P. Daň z príjmov (591, 595) 680
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -680
Dátum aktualizácie údajov: 26.01.2016
Files
4372184.tif
Dátum aktualizácie údajov: 26.01.2016
 • IČO:31384731 DIČ: 2020303978
 • Sídlo: CTW SLOVAKIA „“, Tajovského 32, 81104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 05 Decembra 1994
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.01.2016Zrušené obchodné meno:
   CTW SLOVAKIA s. r. o. „v likvidácii“
   Zrušené sidlo:
   Tajovského 32 Bratislava 811 04
   21.05.2015Nové obchodné meno:
   CTW SLOVAKIA s. r. o. „v likvidácii“
   05.12.1994Nové sidlo:
   Tajovského 32 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným