Vytvoriť faktúru

COMEXIM TRADE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno COMEXIM TRADE
IČO 31384757
DIČ 2020303989
IČ DPH SK2020303989
Dátum vzniku 05 Decembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo COMEXIM TRADE
Kmeťovo nám. 1
81107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 120 692 €
Zisk -13 323 €
Aktíva 139 687 €
Vlastný kapitál 84 597 €
Kontaktné informácie
Email comexim@comexim.sk
Phone(s) 0244633857, 0249234169, 0249234180, 0220909021
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 0
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 99,452
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 44
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 16,521
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 20,057
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 48,967
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 99,452
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 71,274
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 77,294
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -13,323
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 28,178
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,772
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 26,256
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 23,290
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,966
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 150
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 120,692
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 120,692
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 133,057
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 96,203
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,077
C. Služby (účtová skupina 51) 5,178
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 12,975
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 155
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 15,476
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 993
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -12,365
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 17,234
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 44
X. Výnosové úroky (662) 3
XI. Kurzové zisky (663) 41
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 41
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 41
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 3
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -12,362
P. Daň z príjmov (591, 595) 961
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -13,323
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31384757 DIČ: 2020303989 IČ DPH: SK2020303989
 • Sídlo: COMEXIM TRADE, Kmeťovo nám. 1, 81107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 05 Decembra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Pavel Longauer Kmeťovo nám. 1 Bratislava 811 07 05.12.1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Pavel Longauer 5 643 € (85%) Kmeťovo nám. 1 Bratislava 811 07
  Ing. arch. Žofia Longauerová 996 € (15%) Kmeťovo nám. 1 Bratislava 811 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Longauer Kmeťovo nám. 1 Bratislava 811 07
   Ing. arch. Žofia Longauerová Kmeťovo nám. 1 Bratislava 811 07
   18.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Longauer Kmeťovo nám. 1 Bratislava 811 07
   Ing. arch. Žofia Longauerová Kmeťovo nám. 1 Bratislava 811 07
   05.12.1994Nové obchodné meno:
   COMEXIM TRADE, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kmeťovo nám. 1 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru vo veľkoobchode i maloobchode v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Longauer Kmeťovo nám. 1 Bratislava 811 07
   Ing. arch. Žofia Longauerová Kmeťovo nám. 1 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Pavel Longauer Kmeťovo nám. 1 Bratislava 811 07