Vytvoriť faktúru

RENTABIL BRATISLAVA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno RENTABIL BRATISLAVA
IČO 31384889
DIČ 2020353973
IČ DPH SK2020353973
Dátum vzniku 07 Decembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RENTABIL BRATISLAVA
Vranovská 6
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 115 966 €
Zisk -2 583 €
Aktíva 99 844 €
Vlastný kapitál 11 781 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421263810252
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 1
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 1
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 68,416
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 51,770
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,685
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,961
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 68,417
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 11,724
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 13,612
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 13,612
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 13,064
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,407
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -13,776
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,583
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 56,693
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 770
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 48,828
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 10,312
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 8,966
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,716
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 24,834
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 7,095
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 115,966
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 255
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 114,933
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 778
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 117,381
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 362
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 9,494
C. Služby (účtová skupina 51) 19,913
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 80,557
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,447
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,608
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,415
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 85,419
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2
X. Výnosové úroky (662) 2
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 210
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 210
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -208
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,623
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,583
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31384889 DIČ: 2020353973 IČ DPH: SK2020353973
 • Sídlo: RENTABIL BRATISLAVA, Vranovská 6, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 07 Decembra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Martin Rebro Slovinec 54 Bratislava 07.12.1994
  Ing. Magdaléna Rebrová Heyrovského 6 Bratislava 841 03 15.12.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Martin Rebro 6 806 € (50%) Slovinec 54 Bratislava
  Ing. Magdaléna Rebrová 6 806 € (50%) Heyrovského 6 Bratislava 841 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.12.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Magdaléna Rebrová Heyrovského 6 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 15.12.2014
   18.08.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Rebro Slovinec 54 Bratislava Vznik funkcie: 07.12.1994
   17.08.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Rebro Heyrovského 6 Bratislava 841 03
   10.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Martin Rebro Slovinec 54 Bratislava
   Ing. Magdaléna Rebrová Heyrovského 6 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Martin Rebro Heyrovského 6 Bratislava 841 03
   09.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Rebro Heyrovského 6 Bratislava 841 03
   Ing. Magdaléna Rebrová Heyrovského 6 Bratislava 841 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Magdaléna Rebrová Heyrovského 6 Bratislava 841 03
   25.04.1997Nové sidlo:
   Vranovská 6 Bratislava 851 01
   24.04.1997Zrušené sidlo:
   Mánesovo nám. 1 Bratislava 851 01
   03.05.1995Nové predmety činnosti:
   auditorská činnosť
   02.05.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Rebro Heyrovského 6 Bratislava 841 03
   07.12.1994Nové obchodné meno:
   RENTABIL BRATISLAVA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Mánesovo nám. 1 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   ekonomické poradenstvo
   daňové poradenstvo
   vedenie účtovníctva
   poskytovanie software
   sprostredkovanie obchodu
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Rebro Heyrovského 6 Bratislava 841 03
   Ing. Magdaléna Rebrová Heyrovského 6 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Martin Rebro Heyrovského 6 Bratislava 841 03
   Ing. Magdaléna Rebrová Heyrovského 6 Bratislava 841 03