Vytvoriť faktúru

Wine Wave - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Wine Wave
IČO 31384994
DIČ 2020330081
Dátum vzniku 09 Decembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Wine Wave
Magurská 5/A
83101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 23 812 €
Zisk 7 202 €
Aktíva 9 447 €
Vlastný kapitál -14 238 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903446422
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 11,560
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,259
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 2,259
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 2,259
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,935
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 7,802
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 7,802
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,802
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,133
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 11
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,122
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 366
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 366
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11,560
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -5,905
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -19,746
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 53,813
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -73,559
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,202
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 17,213
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 400
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 400
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 16,222
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,319
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,319
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 10,133
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,972
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 163
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 635
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 591
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 591
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 252
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 252
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 23,812
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 23,812
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 23,812
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 19,917
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 8,691
D. Služby (účtová skupina 51) 5,081
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 5,864
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,238
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,481
4. Sociálne náklady (527, 528) 145
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 205
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 76
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,895
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 10,040
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,613
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 4,613
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 4,613
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 826
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 826
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 3,787
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 7,682
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,202
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015