Vytvoriť faktúru

ALCUM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ALCUM
IČO 31385052
DIČ 2020334294
IČ DPH SK2020334294
Dátum vzniku 02 Decembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALCUM
Latorická 19
82107
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -960 €
Aktíva 23 861 €
Vlastný kapitál -29 549 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903733227, +421903722427
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 23,861
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 14,843
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 14,843
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 14,843
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,212
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,090
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 6
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,084
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 122
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 122
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 5,806
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 5,806
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 23,861
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -30,509
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -36,188
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -36,188
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -960
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 54,370
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 16,443
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 16,256
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 187
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 37,927
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 12,993
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,993
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 21,984
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,990
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -960
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31385052 DIČ: 2020334294 IČ DPH: SK2020334294
 • Sídlo: ALCUM, Latorická 19, 82107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 02 Decembra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Karol Pleško Latorická 19 Bratislava 821 07 02.12.1994
  Igor Rašla Višňová 2929/13 Bratislava 831 01 04.09.2008
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Karol Pleško 6 640 € (50%) Latorická 19 Bratislava 821 07
  Igor Rašla 6 640 € (50%) Višňová 2929/13 Bratislava 831 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   25.09.2008Nové sidlo:
   Latorická 19 Bratislava 821 07
   Noví spoločníci:
   Igor Rašla Višňová 2929/13 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Igor Rašla Višňová 2929/13 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 04.09.2008
   24.09.2008Zrušené sidlo:
   Bajkalská 30 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   22.05.2002Nové obchodné meno:
   ALCUM s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bajkalská 30 Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Ing. Karol Pleško Latorická 19 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   21.05.2002Zrušené obchodné meno:
   STAVOSA s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Pri Šajbách 12 Bratislava 835 13
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Čech K.Adlera 36 Bratislava 841 02
   Ing. Karol Pleško Latorická 19 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   05.03.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Čech K. Adlera 36 Bratislava 841 02
   02.12.1994Nové obchodné meno:
   STAVOSA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pri Šajbách 12 Bratislava 835 13
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie inžinierských stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením/
   konzultačná činnosť v oblasti stavebníctva
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Čech K.Adlera 36 Bratislava 841 02
   Ing. Karol Pleško Latorická 19 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Karol Pleško Latorická 19 Bratislava 821 07
   Ing. Peter Čech K. Adlera 36 Bratislava 841 02