Vytvoriť faktúru

Barton & Lloyd Investment - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Barton & Lloyd Investment
IČO 31385061
DIČ 2020821341
Dátum vzniku 13 Decembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Barton & Lloyd Investment
Dvořákovo nábrežie 8
81102
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -85 000 €
Aktíva 329 €
Vlastný kapitál -3 816 341 €
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,612
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,612
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,612
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 46
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,566
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,612
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -3,975,683
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,606,453
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,606,453
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 12,163
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -5,509,299
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -5,509,299
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -85,000
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,979,295
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,537,067
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 2,537,067
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,442,228
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,376,238
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,376,238
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 63,936
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 861
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 511
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 682
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,842
D. Služby (účtová skupina 51) 1,202
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,574
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 1,195
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 379
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 66
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,842
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,202
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 81,678
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 81,673
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 81,673
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -81,678
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -84,520
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -85,000
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016