Vytvoriť faktúru

MEDICUBE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MEDICUBE
IČO 31385117
DIČ 2020320907
IČ DPH SK2020320907
Dátum vzniku 14 Decembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MEDICUBE
Dvořákovo nábrežie 8/A
81102
Bratislava
Finančné informácie
Zisk 8 188 €
Aktíva 775 317 €
Vlastný kapitál 16 435 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244452269
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 927,594
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 556,625
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 10,625
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 10,625
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 546,000
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 546,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 370,969
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 147,642
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 147,642
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 220,269
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 220,000
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 220,000
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 44
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 225
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,058
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,436
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 622
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 927,594
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 24,623
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,200
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,200
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,320
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,320
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -20,085
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -20,085
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,188
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 902,971
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 511
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 511
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 902,217
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 758,272
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 758,272
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 143,945
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 243
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 243
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,912
D. Služby (účtová skupina 51) 569
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 33
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 4,250
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 4,250
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 60
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,912
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -569
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 15,500
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 15,500
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 15,500
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 74
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 74
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 15,426
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 10,514
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,326
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 143,945
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -141,619
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 8,188
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31385117 DIČ: 2020320907 IČ DPH: SK2020320907
 • Sídlo: MEDICUBE, Dvořákovo nábrežie 8/A, 81102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 14 Decembra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Pavel Venglovič Radlinského 34 Bratislava 811 07 09.01.2012
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  GENERIX, a. s. 33 200 € (100%) Bratislava 811 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.06.2014Nové sidlo:
   Dvořákovo nábrežie 8/A Bratislava 811 02
   17.06.2014Zrušené sidlo:
   Karadžičova 10 Bratislava 821 08
   15.10.2012Zrušeny predmety činnosti:
   veľkodistribúcia liekov a zdravotníckych pomôcok
   23.08.2012Nové sidlo:
   Karadžičova 10 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   Poskytovanie úverov alebo požičiek z peňažných zdrojov získaných výlúčne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
   22.08.2012Zrušené sidlo:
   Púchovská 14 Bratislava 831 06
   17.01.2012Nové obchodné meno:
   MEDICUBE, s. r. o.
   Noví spoločníci:
   GENERIX, a. s. Dvořákovo nábrežie 8/A Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Venglovič Radlinského 34 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 09.01.2012
   16.01.2012Zrušené obchodné meno:
   COOPEX M spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mgr. Lenka Čižmárová Jasovská 1 Bratislava 851 07
   Ing. František Szomolay Drotárska cesta 106 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Szomolay Drotárska cesta 106 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 10.12.2007
   01.03.2008Nové predmety činnosti:
   reklamná, inzertná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   marketing - prieskum trhu a verejnej mienky
   leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   15.12.2007Noví spoločníci:
   Ing. Mgr. Lenka Čižmárová Jasovská 1 Bratislava 851 07
   Ing. František Szomolay Drotárska cesta 106 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Szomolay Drotárska cesta 106 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 10.12.2007
   14.12.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Ostrica Herlianska 4 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Ostrica Herlianska 4 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 15.08.2003
   15.10.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Diana Herzová Talichova 2 Bratislava 841 02
   29.07.2006Nové sidlo:
   Púchovská 14 Bratislava 831 06
   Noví spoločníci:
   Ing. Diana Herzová Talichova 2 Bratislava 841 02
   Ing. Peter Ostrica Herlianska 4 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Ostrica Herlianska 4 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 15.08.2003
   28.07.2006Zrušené sidlo:
   Za kasárňou 1 Bratislava 830 00
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Diana Herzová Tranovského 57 Bratislava
   Ing. Peter Ostrica Za kasárňou 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Alexander Erdös Koprivnická 36 Bratislava Vznik funkcie: 14.12.1994
   Ing. Peter Ostrica Za kasárňou 1 Bratislava Vznik funkcie: 15.08.2003
   28.09.2004Noví spoločníci:
   Ing. Diana Herzová Tranovského 57 Bratislava
   Ing. Peter Ostrica Za kasárňou 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Alexander Erdös Koprivnická 36 Bratislava Vznik funkcie: 14.12.1994
   Ing. Peter Ostrica Za kasárňou 1 Bratislava Vznik funkcie: 15.08.2003
   27.09.2004Zrušeny spoločníci:
   FLORIA RENT, s.r.o. IČO: 35 706 651 Za kasárňou 1 Bratislava
   Ing. Diana Herzová Koprivnická 36 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Alexander Erdös Koprivnická 36 Bratislava
   Ing. Štefan Rafa Fándlyho 22 Žilina Skončenie funkcie: 15.08.2003
   10.02.2003Nové predmety činnosti:
   veľkodistribúcia liekov a zdravotníckych pomôcok
   06.11.2000Noví spoločníci:
   FLORIA RENT, s.r.o. IČO: 35 706 651 Za kasárňou 1 Bratislava
   Ing. Diana Herzová Koprivnická 36 Bratislava
   05.11.2000Zrušeny spoločníci:
   COOPEX-MED spol. s r.o IČO: 31 616 321 Národná 676/11 Žilina
   03.12.1998Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Štefan Rafa Fándlyho 22 Žilina Skončenie funkcie: 15.08.2003
   02.12.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   21.09.1998Noví spoločníci:
   COOPEX-MED spol. s r.o IČO: 31 616 321 Národná 676/11 Žilina
   20.09.1998Zrušeny spoločníci:
   COOPEX-MED spol. s r.o IČO: 31 616 321 Národná 676/11 Žilina
   15.05.1996Nové sidlo:
   Za kasárňou 1 Bratislava 830 00
   Noví spoločníci:
   COOPEX-MED spol. s r.o IČO: 31 616 321 Národná 676/11 Žilina
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Alexander Erdös Koprivnická 36 Bratislava
   14.05.1996Zrušené sidlo:
   Koceľova 9 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   COOPEX-MED spol. s r.o Národná 676/11 Žilina
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Alexander Erdös SNP 995/2 Galanta
   14.12.1994Nové obchodné meno:
   COOPEX M spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Koceľova 9 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   Noví spoločníci:
   COOPEX-MED spol. s r.o Národná 676/11 Žilina
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Alexander Erdös SNP 995/2 Galanta