Vytvoriť faktúru

DONG HONG - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DONG HONG
IČO 31385192
DIČ 2020903786
Dátum vzniku 14 Decembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DONG HONG
Roľnícka 72
83107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 26 878 €
Zisk -479 €
Aktíva 18 309 €
Vlastný kapitál -13 278 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 38,484
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,058
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 38,484
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 2,841
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -3,983
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -479
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 35,643
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 251
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 35,392
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 345
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 10
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 35,037
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 26,878
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 4,390
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 22,000
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 488
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 27,251
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 3,658
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 854
C. Služby (účtová skupina 51) 144
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 5,715
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 16,597
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 283
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -373
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -266
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -373
P. Daň z príjmov (591, 595) 106
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -479
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4240816.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31385192 DIČ: 2020903786
 • Sídlo: DONG HONG, Roľnícka 72, 83107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 14 Decembra 1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Dong Nguyen Van 3 320 € (50%) Bratislava 831 07
  Cuc Huynk Thi Kim 3 320 € (50%) Galanta 924 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.05.1999Nové sidlo:
   Roľnícka 72 Bratislava 831 07
   Noví spoločníci:
   Dong Nguyen Van Roľnícka 72 Bratislava 831 07
   Cuc Huynk Thi Kim Javorinka 85 Galanta 924 01
   Nový štatutárny orgán:
   Dong Nguyen Van Roľnícka 72 Bratislava
   Cuc Huynk Thi Kim Javorinka 85 Galanta 924 01
   13.05.1999Zrušené sidlo:
   Roľnícka 96 Bratislava 831 07
   Zrušeny spoločníci:
   Cuc Huynk Thi Kim Roľnícka 96 Bratislava
   Dong Nguyen Van Roľnícka 96 Bratislava
   Tran Thi Thom Roľnícka 96 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Cuc Huynk Thi Kim Roľnícka 96 Bratislava
   Dong Nguyen Van Roľnícka 96 Bratislava
   Tran Thi Thom Roľnícka 96 Bratislava
   14.12.1994Nové obchodné meno:
   DONG HONG spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Roľnícka 96 Bratislava 831 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   Cuc Huynk Thi Kim Roľnícka 96 Bratislava
   Dong Nguyen Van Roľnícka 96 Bratislava
   Tran Thi Thom Roľnícka 96 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Cuc Huynk Thi Kim Roľnícka 96 Bratislava
   Dong Nguyen Van Roľnícka 96 Bratislava
   Tran Thi Thom Roľnícka 96 Bratislava