Vytvoriť faktúru

SLOVENSKÉ IZOLÁCIE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 13.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno SLOVENSKÉ IZOLÁCIE
Stav Zrušená
IČO 31385311
DIČ 2020346713
IČ DPH SK2020346713
Dátum vzniku 19 Decembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SLOVENSKÉ IZOLÁCIE
Záborského 45
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 104 843 €
Zisk -8 169 €
Aktíva 70 051 €
Vlastný kapitál -7 768 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.slovenske-izolacie.sk
Phone(s) +421244636087
Mobile phone(s) +421905600448
Fax(es) 0244636087
Dátum aktualizácie údajov: 13.01.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 86,426
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 85,371
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,055
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 86,426
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -15,937
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 166
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -14,573
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -8,169
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 102,363
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 39
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 102,324
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 62,803
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,183
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 35,338
Dátum aktualizácie údajov: 13.01.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 104,843
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 99,128
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 5,360
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 355
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 110,763
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 51,477
C. Služby (účtová skupina 51) 39,093
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 2,486
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 259
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17,448
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -5,920
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 8,558
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 46
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 46
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,335
M. Nákladové úroky (562) 528
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 807
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,289
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -7,209
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -8,169
Dátum aktualizácie údajov: 13.01.2016
Dátum aktualizácie údajov: 13.01.2016
 • IČO:31385311 DIČ: 2020346713 IČ DPH: SK2020346713
 • Sídlo: SLOVENSKÉ IZOLÁCIE, Záborského 45, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Decembra 1994
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.01.2016Zrušené obchodné meno:
   SLOVENSKÉ IZOLÁCIE, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Záborského 45 Bratislava 831 03
   11.12.2003Nové sidlo:
   Záborského 45 Bratislava 831 03
   19.12.1994Nové obchodné meno:
   SLOVENSKÉ IZOLÁCIE, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným