Vytvoriť faktúru

TRIO TUŠ - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TRIO TUŠ
IČO 31385362
DIČ 2020935257
Dátum vzniku 20 Decembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TRIO TUŠ
Šášovská 10
85106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 45 676 €
Zisk 4 206 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 47,511
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 47,328
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 5,976
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,537
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,537
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,439
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 41,352
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 41,305
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 47
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 183
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 183
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 47,511
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 45,880
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 950
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 950
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 34,085
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 34,085
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,206
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,631
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 24
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 24
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,607
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 40
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 40
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 883
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 389
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 295
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 45,676
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 45,676
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 45,676
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 39,559
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 8,704
D. Služby (účtová skupina 51) 9,302
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 21,385
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16,888
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,391
4. Sociálne náklady (527, 528) 106
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 168
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,117
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 27,670
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 607
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 607
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -607
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,510
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,304
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,304
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,206
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4177787.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31385362 DIČ: 2020935257
 • Sídlo: TRIO TUŠ, Šášovská 10, 85106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Decembra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Dušan Tobolář Šášovská 10 Bratislava 851 06 20.12.1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Dušan Tobolář 6 639 € (100%) Šášovská 10 Bratislava 851 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   23.11.2004Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Tobolář Šášovská 10 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Dušan Tobolář Šášovská 10 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 20.12.1994
   22.11.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Tobolář Šášovská 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Dušan Tobolář Šášovská 10 Bratislava
   04.09.2000Nové sidlo:
   Šášovská 10 Bratislava 851 06
   Nové predmety činnosti:
   obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   čistiace práce okrem chemického čistenia odevov, bytového textilu a podlahových krytín
   upratovacie práce
   obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel
   03.09.2000Zrušené sidlo:
   Topoľčianska 712 Bratislava 851 05
   23.05.2000Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Tobolář Šášovská 10 Bratislava
   22.05.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Tobolář Šášovská 10 Bratislava
   Ján Urbanec Beňadická 22 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Urbanec Beňadická 22 Bratislava
   27.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Tobolář Šášovská 10 Bratislava
   Ján Urbanec Beňadická 22 Bratislava
   26.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Tobolář Šášovská 10 Bratislava
   Ján Urbanec Beňadická 22 Bratislava
   16.05.1997Nové sidlo:
   Topoľčianska 712 Bratislava 851 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Tobolář Šášovská 10 Bratislava
   Ján Urbanec Beňadická 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Tobolář Šášovská 10 Bratislava
   Ján Urbanec Beňadická 22 Bratislava
   15.05.1997Zrušené sidlo:
   Bzovícka 4 Bratislava 851 07
   Zrušeny spoločníci:
   Štefan Šiška Bzovícka 4 Bratislava
   Ing. Dušan Tobolář Šášovská 10 Bratislava
   Ján Urbanec Beňadická 22 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Šiška Bzovícka 4 Bratislava
   Ing. Dušan Tobolář Šášovská 10 Bratislava
   Ján Urbanec Beňadická 22 Bratislava
   20.12.1994Nové obchodné meno:
   TRIO TUŠ s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bzovícka 4 Bratislava 851 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Štefan Šiška Bzovícka 4 Bratislava
   Ing. Dušan Tobolář Šášovská 10 Bratislava
   Ján Urbanec Beňadická 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Štefan Šiška Bzovícka 4 Bratislava
   Ing. Dušan Tobolář Šášovská 10 Bratislava
   Ján Urbanec Beňadická 22 Bratislava