Vytvoriť faktúru

OMEGA PLUS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno OMEGA PLUS
IČO 31385427
DIČ 2020334272
IČ DPH SK2020334272
Dátum vzniku 19 Decembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo OMEGA PLUS
Jelšová 11
83101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 53 188 €
Zisk -166 858 €
Aktíva 310 035 €
Vlastný kapitál 194 380 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421254791852
Fax(es) 0254791853
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 152,587
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 152,587
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 14,571
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 37,506
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 35,077
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,251
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,178
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 190,093
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 46,348
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 65,206
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 73,174
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 68,186
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -166,858
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 143,745
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 89,810
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 52,113
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 8,005
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 4,197
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,171
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 37,740
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,822
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 53,188
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 53,188
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 218,778
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 21,173
C. Služby (účtová skupina 51) 29,762
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 78,134
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,272
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 83,978
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,459
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -165,590
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 2,253
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 309
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 309
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -308
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -165,898
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -166,858
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015