Vytvoriť faktúru

SAIFA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SAIFA
Stav Zrušená
IČO 31385478
DIČ 2020304209
IČ DPH SK2020304209
Dátum vzniku 20 Decembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SAIFA
Roľnícka 187
83107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 562 €
Zisk -862 €
Aktíva 244 €
Vlastný kapitál -5 220 €
Kontaktné informácie
Email nemeth.peto@centrum.sk
Phone(s) 0244872018
Mobile phone(s) +421903575777
Dátum aktualizácie údajov: 28.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 235
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 90
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 90
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 65
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 25
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 145
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 145
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 235
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -6,082
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,566
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,566
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -14,425
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -14,425
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -862
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,317
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 6,317
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 7
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 5,350
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Dátum aktualizácie údajov: 28.08.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 562
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 54
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 508
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 139
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 34
D. Služby (účtová skupina 51) 105
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 423
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -139
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 325
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 325
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -325
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 98
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -862
Dátum aktualizácie údajov: 28.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 28.08.2015
 • IČO:31385478 DIČ: 2020304209 IČ DPH: SK2020304209
 • Sídlo: SAIFA, Roľnícka 187, 83107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Decembra 1994
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   26.08.2015Zrušené obchodné meno:
   SAIFA, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Roľnícka 187 Bratislava 831 07
   14.03.2015Nové sidlo:
   Roľnícka 187 Bratislava 831 07
   20.12.1994Nové obchodné meno:
   SAIFA, s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným