Vytvoriť faktúru

Audit Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Audit Slovakia
IČO 31385567
DIČ 2020337594
IČ DPH SK2020337594
Dátum vzniku 14 Decembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Audit Slovakia
Šancová 102/A
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 46 230 €
Zisk 43 132 €
Aktíva 4 035 €
Vlastný kapitál -44 421 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 55,206
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 37,056
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13,500
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,650
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 55,206
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -1,289
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -51,392
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 43,132
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 56,495
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 664
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 55,831
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 500
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 7,557
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 47,774
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 46,230
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 46,230
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 2,082
C. Služby (účtová skupina 51) 1,880
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 202
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 44,148
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 44,350
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 5
M. Nákladové úroky (562) 5
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -5
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 44,143
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,011
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 43,132
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31385567 DIČ: 2020337594 IČ DPH: SK2020337594
 • Sídlo: Audit Slovakia, Šancová 102/A, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 14 Decembra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Martin Bielik V. V. Majakovského 2181/16 Lučenec 984 01 22.01.2015
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  ConsultAge, s.r.o. 6 639 € (100%) Lučenec 984 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.03.2015Noví spoločníci:
   ConsultAge, s.r.o. V. V. Majakovského 26 Lučenec 984 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Bielik V. V. Majakovského 2181/16 Lučenec 984 01 Vznik funkcie: 22.01.2015
   09.03.2015Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Kolenič Žarnovická 5 Bratislava
   Ing. Marta Koleničová Žarnovická 5 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Kolenič Žarnovická 5 Bratislava
   14.01.2005Nové sidlo:
   Šancová 102/A Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Marta Koleničová Žarnovická 5 Bratislava 831 06
   13.01.2005Zrušené sidlo:
   Šancová 112 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Fabian Udenárska 15 Prešov
   09.09.1999Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Kolenič Žarnovická 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   08.09.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Kolenič Žarnovická 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Štefan Fabian Udenárska 15 Prešov
   14.11.1996Nové sidlo:
   Šancová 112 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Fabian Udenárska 15 Prešov
   Ing. Vladimír Kolenič Žarnovická 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Štefan Fabian Udenárska 15 Prešov
   Ing. Vladimír Kolenič Žarnovická 5 Bratislava
   13.11.1996Zrušené sidlo:
   Kominárska 4 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Kolenič Žarnovická 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Kolenič Žarnovická 5 Bratislava
   14.12.1994Nové obchodné meno:
   Audit Slovakia, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kominárska 4 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   auditorská činnosť podľa Zák.č.73/92 Zb.
   ekonomické a organizačné poradenstvo
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Kolenič Žarnovická 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Kolenič Žarnovická 5 Bratislava