Vytvoriť faktúru

LOGOS SK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno LOGOS SK
IČO 31385575
DIČ 2020320962
IČ DPH SK2020320962
Dátum vzniku 21 Decembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LOGOS SK
Družobná 12563/47
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 274 €
Zisk -1 446 €
Aktíva 19 673 €
Vlastný kapitál 5 861 €
Kontaktné informácie
Email logossk@gmail.com
Phone(s) 0949267730
Mobile phone(s) 0949267730
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 11,625
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 1,920
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,017
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,688
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 11,625
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 4,417
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 9,095
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -9,872
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,446
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 7,208
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,232
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 2,009
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 860
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,149
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 3,967
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 2,274
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 2,240
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 34
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 1,512
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 20
C. Služby (účtová skupina 51) 1,492
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 762
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 728
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,249
M. Nákladové úroky (562) 1,051
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 198
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,248
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -486
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,446
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015