Vytvoriť faktúru

TERRACHEM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TERRACHEM
IČO 31385648
DIČ 2020903819
IČ DPH SK2020903819
Dátum vzniku 22 Decembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TERRACHEM
Mudroňova 31
04001
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 187 672 €
Zisk -104 097 €
Aktíva 2 069 184 €
Vlastný kapitál 673 519 €
Kontaktné informácie
Email forta@agconsult.sk
Phone(s) 0557208311
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,790,135
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,699,826
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,699,826
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,365,722
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 103,888
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 230,216
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 90,270
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 47,857
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 47,835
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 47,835
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 22
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 42,413
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 524
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 41,889
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 39
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 39
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,790,135
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 569,422
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 697,073
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 697,073
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 5,907
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,907
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -29,461
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -29,461
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -104,097
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,220,713
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 800,000
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 800,000
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 420,713
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 359,321
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 359,321
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,548
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 53,844
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 40,672
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 187,672
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 40,672
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 147,000
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 175,920
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 471
D. Služby (účtová skupina 51) 32,213
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,623
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 10,392
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 10,392
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 129,065
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 156
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 11,752
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 7,988
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 114,891
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 114,823
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 114,823
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 68
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -114,889
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -103,137
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -104,097
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31385648 DIČ: 2020903819 IČ DPH: SK2020903819
 • Sídlo: TERRACHEM, Mudroňova 31, 04001, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Decembra 1994
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.02.2004Nové obchodné meno:
   TERRACHEM, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mudroňova 31 Košice 040 01
   Noví spoločníci:
   AGT, a.s. IČO: 36 190 187 Duklianska 38 Bardejov 085 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Ontko Poštová 13 Košice 040 01 Vznik funkcie: 05.12.2003
   04.02.2004Zrušené obchodné meno:
   PYRAMID BROKERS spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Pribylinská 4 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Tajcnár ml. Fadruszova 7 Bratislava 841 05
   Ing. František Tajcnár st. Kuzmányho 13 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. František Tajcnár ml. Fadruszova 7 Bratislava 841 05
   Ing. František Tajcnár st. Kuzmányho 13 Bratislava 811 06
   31.05.1995Nové sidlo:
   Pribylinská 4 Bratislava 831 04
   30.05.1995Zrušené sidlo:
   Kominárska 24 Bratislava 832 03
   22.12.1994Nové obchodné meno:
   PYRAMID BROKERS spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kominárska 24 Bratislava 832 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodovanie s cennými papiermi na vlastný účet
   veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
   organizačné a ekonomické poradenstvo
   Noví spoločníci:
   Ing. František Tajcnár ml. Fadruszova 7 Bratislava 841 05
   Ing. František Tajcnár st. Kuzmányho 13 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. František Tajcnár ml. Fadruszova 7 Bratislava 841 05
   Ing. František Tajcnár st. Kuzmányho 13 Bratislava 811 06