Vytvoriť faktúru

SYSTEM PLUS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SYSTEM PLUS
IČO 31385702
DIČ 2020349485
IČ DPH SK2020349485
Dátum vzniku 20 Decembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SYSTEM PLUS
Púpavova 48
84104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 81 389 €
Zisk -911 €
Aktíva 58 852 €
Vlastný kapitál 40 446 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421905822568
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 36,256
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,118
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,118
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 2,118
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 33,996
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 6,738
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 6,738
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 8,081
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 6,910
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,910
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,171
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 19,177
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,156
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 15,021
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 142
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 142
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 36,256
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 24,235
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 18,507
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 18,507
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -911
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,866
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 11,866
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 8,053
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,053
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,813
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 155
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 155
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 81,389
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 81,314
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 75
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 81,239
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 67,926
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,694
D. Služby (účtová skupina 51) 8,936
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 205
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 7
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 7
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 471
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 150
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 758
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 102
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 102
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -101
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 49
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -911
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31385702 DIČ: 2020349485 IČ DPH: SK2020349485
 • Sídlo: SYSTEM PLUS, Púpavova 48, 84104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Decembra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Gabriela Borovičková Púpavova 48 Bratislava 20.12.1994
  Ing. Miroslav Borovička Púpavova 48 Bratislava 13.10.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Gabriela Borovičková 3 319 € (50%) Púpavova 48 Bratislava
  Ing. Miroslav Borovička 3 319 € (50%) Púpavova 48 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   13.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Gabriela Borovičková Púpavova 48 Bratislava Vznik funkcie: 20.12.1994
   Ing. Miroslav Borovička Púpavova 48 Bratislava Vznik funkcie: 13.10.1998
   12.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Borovička Púpavova 48 Bratislava
   Ing. Gabriela Borovičková Púpavova 48 Bratislava
   06.07.1999Noví spoločníci:
   Ing. Gabriela Borovičková Púpavova 48 Bratislava
   Ing. Miroslav Borovička Púpavova 48 Bratislava
   05.07.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Borovička Púpavova 48 Bratislava
   Ing. Gabriela Borovičková Púpavova 48 Bratislava
   27.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Borovička Púpavova 48 Bratislava
   Ing. Gabriela Borovičková Púpavova 48 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Borovička Púpavova 48 Bratislava
   Ing. Gabriela Borovičková Púpavova 48 Bratislava
   26.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Gabriela Borovičková Púpavova 48 Bratislava
   Ing. Ľubica Kucbelová Platanová 29/40 Žilina
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Gabriela Borovičková Púpavova 48 Bratislava
   Ing. Ľubica Kucbelová Platanová 29/40 Žilina
   20.12.1994Nové obchodné meno:
   SYSTEM PLUS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Púpavova 48 Bratislava 841 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/
   poradenská, konzultačná a lektorská činnosť v oblasti strojárstva a výpočtovej techniky
   poskytovanie služieb administratívneho charakteru
   prekladateľské služby v jazyku anglickom, nemeckom a ruskom
   Noví spoločníci:
   Ing. Gabriela Borovičková Púpavova 48 Bratislava
   Ing. Ľubica Kucbelová Platanová 29/40 Žilina
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Gabriela Borovičková Púpavova 48 Bratislava
   Ing. Ľubica Kucbelová Platanová 29/40 Žilina