Vytvoriť faktúru

MAN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MAN
IČO 31385711
DIČ 2020852988
Dátum vzniku 23 Decembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MAN
Sklenárova 8
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 263 183 €
Zisk 282 €
Aktíva 151 103 €
Vlastný kapitál 142 459 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 150,799
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 13,012
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 13,012
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 13,012
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 86,787
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,400
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,400
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 85,387
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 24,409
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 60,978
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 51,000
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 51,000
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 150,799
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 142,741
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 69,708
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 69,708
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 6,971
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,971
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 65,780
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 65,780
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 282
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,058
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,467
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,467
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 6,591
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,838
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,838
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 551
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,930
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,516
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 699
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 57
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 263,144
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 263,183
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 263,144
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 39
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 262,552
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,723
D. Služby (účtová skupina 51) 43,485
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 56,827
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 41,870
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 14,737
4. Sociálne náklady (527, 528) 220
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 149,105
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 9,372
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 9,372
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 40
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 631
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 215,936
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 360
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 360
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 360
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 161
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 161
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 199
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 830
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 548
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 548
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 282
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4270533.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31385711 DIČ: 2020852988
 • Sídlo: MAN, Sklenárova 8, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Decembra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Andrej Červený Sklenárova 8 Bratislava 20.06.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Andrej Červený 69 708 € (100%) Sklenárova 8 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.06.1999Nové sidlo:
   Sklenárova 8 Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Ing. Andrej Červený Sklenárova 8 Bratislava
   13.06.1999Zrušené sidlo:
   Viktorínova 2 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Andrej Červený Sklenárova 8 Bratislava
   Ing. Ján Moder Líščie nivy 239/10 Bratislava
   20.06.1996Noví spoločníci:
   Ing. Andrej Červený Sklenárova 8 Bratislava
   Ing. Ján Moder Líščie nivy 239/10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Červený Sklenárova 8 Bratislava
   19.06.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Moder Líščie nivy 239/10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Moder Líščie nivy 239/10 Bratislava
   15.03.1995Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie výherných hracích automatov
   23.12.1994Nové obchodné meno:
   MAN spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Viktorínova 2 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť - činnosť ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Moder Líščie nivy 239/10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Moder Líščie nivy 239/10 Bratislava