Vytvoriť faktúru

DUNAJ TRADING - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DUNAJ TRADING
IČO 31385761
DIČ 2020304220
IČ DPH SK2020304220
Dátum vzniku 19 Decembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DUNAJ TRADING
Dunajská 37
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 26 882 €
Zisk -2 906 €
Aktíva 23 191 €
Vlastný kapitál 1 658 €
Kontaktné informácie
Email dunajt@chello.sk
Webová stránka http://www.leon-la.eu
Phone(s) +421252733282
Mobile phone(s) +421903246288, +421914202953
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 7,592
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 7,592
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08) 7,592
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 11,308
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 420
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,390
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 18,900
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -1,251
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 549
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -5,533
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,906
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 20,151
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 7,844
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 12,157
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 210
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,897
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 10,050
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 150
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 26,882
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 26,281
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 600
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 27,485
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 12,368
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,232
C. Služby (účtová skupina 51) 4,574
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 32
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,847
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 432
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -603
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 2,707
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,343
M. Nákladové úroky (562) 819
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 524
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,343
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,946
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,906
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015