Vytvoriť faktúru

Psychodiagnostika - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Psychodiagnostika
IČO 31385770
DIČ 2020304132
IČ DPH SK2020304132
Dátum vzniku 23 Decembra 1994
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo Psychodiagnostika
Mickiewiczova 2
81107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 226 874 €
Zisk 876 €
Aktíva 226 513 €
Vlastný kapitál 87 485 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421252921573, +421252921269
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 11,410
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 95,530
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 25,249
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 54
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,361
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 106,940
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 14,985
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 51,285
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 51,285
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 24,298
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,911
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -63,385
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 876
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 91,955
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 14,894
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 51,371
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 43,238
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 4,722
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,411
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 25,690
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 226,874
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 297,844
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -83,830
IV. Aktivácia (účtová skupina 62) 11,410
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,450
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 223,242
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 12,641
C. Služby (účtová skupina 51) 171,751
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 37,132
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 884
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 834
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,632
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 41,032
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 110
X. Výnosové úroky (662) 1
XI. Kurzové zisky (663) 109
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,082
M. Nákladové úroky (562) 67
N. Kurzové straty (563) 147
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 868
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -972
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,660
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,784
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 876
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31385770 DIČ: 2020304132 IČ DPH: SK2020304132
 • Sídlo: Psychodiagnostika, Mickiewiczova 2, 81107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Decembra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  PhDr. Vladimír Černý, CSc. predseda Kúpeľná 1 Bratislava 811 02 23.12.1994
  JUDr. Jozef Vaculík podpredseda Včelárska 29 Bratislava 821 05 27.12.2007
  Doc. PhDr. Ján Vonkomer, CSc. člen Révová 24 Bratislava 811 02 27.12.2007
  prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc. člen H. Meličkovej 12 Bratislava 841 05 27.12.2007
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   06.12.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Juraj Černý - člen Poniklecová 40 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 27.12.2007
   25.01.2008Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Vladimír Černý , CSc. - predseda Kúpeľná 1 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 23.12.1994
   JUDr. Jozef Vaculík - podpredseda Včelárska 29 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 27.12.2007
   Doc. PhDr. Ján Vonkomer , CSc. - člen Révová 24 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 27.12.2007
   prof. PhDr. Miron Zelina , DrSc. - člen H. Meličkovej 12 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 27.12.2007
   Mgr. Juraj Černý - člen Poniklecová 40 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 27.12.2007
   24.01.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Vladimír Černý , CSc. - predseda Kúpeľná 1 Bratislava
   Prof.Ing.arch. Peter Gál , CSc. Zrínského 9 Bratislava 811 03
   JUDr. Jozef Vaculík Včelárska 29 Bratislava 821 05
   21.12.2006Nové predmety činnosti:
   lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti
   14.06.2000Nový štatutárny orgán:
   Prof.Ing.arch. Peter Gál , CSc. Zrínského 9 Bratislava 811 03
   JUDr. Jozef Vaculík Včelárska 29 Bratislava 821 05
   13.06.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Morvay Jurová 77 Baka
   Gerhard - Jürgen Hogrefe Kriegliweg 5 Muri 3074 Švajčiarsko dlhodobý pobyt na území SR : Jurová 77 Baka
   04.06.1997Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   PhDr. Vladimír Černý , CSc. - predseda Kúpeľná 1 Bratislava
   Gerhard - Jürgen Hogrefe Kriegliweg 5 Muri 3074 Švajčiarsko dlhodobý pobyt na území SR : Jurová 77 Baka
   03.06.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Denisa Adamčíková Solivarská 4 Bratislava
   PhDr. Vladimír Černý , CSc. - predseda Kúpeľná 1 Bratislava
   Doc. Ing. Peter Gál , CSc. Zrinského 9 Bratislava
   24.10.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Denisa Adamčíková Solivarská 4 Bratislava
   Ing. Rudolf Morvay Jurová 77 Baka
   23.10.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Terézia Šlahorová Drieňova 11 Bratislava
   23.12.1994Nové obchodné meno:
   Psychodiagnostika, a.s.
   Nové sidlo:
   Mickiewiczova 2 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   výskumná a vývojová činnosť v oblasti výroby psychodiagnostických testov a didaktických programov, školských testov, didaktických programov
   poskytovanie software /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku/
   konzultačná činnosť a poskytovanie služieb v oblasti psychodiagnostiky
   vydavateľská činnosť, nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   ofsetová tlač
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   PhDr. Vladimír Černý , CSc. - predseda Kúpeľná 1 Bratislava
   Doc. Ing. Peter Gál , CSc. Zrinského 9 Bratislava
   Terézia Šlahorová Drieňova 11 Bratislava