Vytvoriť faktúru

ELMARK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ELMARK
IČO 31385796
DIČ 2020320951
IČ DPH SK2020320951
Dátum vzniku 15 Decembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ELMARK
Martinčekova 2
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 7 949 €
Zisk 585 €
Aktíva 12 258 €
Vlastný kapitál -24 998 €
Kontaktné informácie
Email info@elmark.sk
Webová stránka http://www.elmark.sk
Phone(s) +421253415725, +421254430313
Fax(es) 0253415725
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 1,821
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 1,821
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 10,163
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 70
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,414
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 11,984
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -24,413
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -31,969
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 585
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 36,397
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 26
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 36,106
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 85
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,164
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 34,857
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 265
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 7,949
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,368
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 5,581
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 6,311
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 1,608
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,930
C. Služby (účtová skupina 51) 1,975
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 190
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 608
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,638
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 2,436
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 93
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 93
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -93
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,545
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 585
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015