Vytvoriť faktúru

LIFTSTAV - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno LIFTSTAV
IČO 31385851
DIČ 2020320984
IČ DPH SK2020320984
Dátum vzniku 15 Decembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LIFTSTAV
Závodná 3
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 523 282 €
Zisk -12 946 €
Aktíva 380 951 €
Vlastný kapitál 29 922 €
Kontaktné informácie
Email liftstav@liftstav.sk
Webová stránka http://www.liftstav.sk
Phone(s) +421253413026
Mobile phone(s) +421903228481
Fax(es) 0253632432
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 697,438
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 102,550
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 102,550
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 81,529
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 20,471
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 550
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 590,231
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 131,666
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 44,982
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 86,684
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 203,166
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 202,405
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 202,405
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 81
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 680
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 255,399
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,180
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 254,219
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 4,657
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 4,657
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 697,438
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 16,976
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 22,619
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 22,619
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -12,946
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 680,462
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 447
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 447
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 193,332
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 486,683
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 198,820
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 198,820
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 3,478
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 240,212
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 15,348
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 9,601
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,224
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,548,787
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,523,282
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,548,787
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -34,022
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,905
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,612
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,525,349
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 656,760
D. Služby (účtová skupina 51) 554,098
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 303,247
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 219,631
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 74,464
4. Sociálne náklady (527, 528) 9,152
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,605
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 8,510
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 8,510
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 129
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,067
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 303,907
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 19
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 19
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 19
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,015
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 3,762
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 3,762
O. Kurzové straty (563) 42
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,211
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,996
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -10,063
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,883
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,883
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -12,946
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31385851 DIČ: 2020320984 IČ DPH: SK2020320984
 • Sídlo: LIFTSTAV, Závodná 3, 82106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 15 Decembra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  František Bokor Mliečno 622 Šamorín 931 01 15.06.2008
  Rastislav Sloboda Romanova 46 Bratislava 13.02.1998
  Tibor Lengyel Nezábudková 1564/10 Šamorín 931 01 22.06.2006
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  František Bokor 3 319 € (50%) Mliečno 622 Šamorín 931 01
  Rastislav Sloboda 3 319 € (50%) Romanova 46 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.06.2008Nové sidlo:
   Závodná 3 Bratislava 821 06
   Noví spoločníci:
   František Bokor Mliečno 622 Šamorín 931 01
   Rastislav Sloboda Romanová 46 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   František Bokor Mliečno 622 Šamorín 931 01
   Tibor Lengyel Nezábudková 1564/10 Šamorín 931 01 Vznik funkcie: 22.06.2006
   14.06.2008Zrušené sidlo:
   Košická 6 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   František Bokor Škilská 31 Šamorín 931 01
   Rastislav Sloboda Romanová 46 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   František Bokor Školská 31 Šamorín
   Tibor Lengyel Nezábudkova 10 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 22.06.2006
   13.09.2006Noví spoločníci:
   František Bokor Škilská 31 Šamorín 931 01
   Rastislav Sloboda Romanová 46 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Tibor Lengyel Nezábudkova 10 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 22.06.2006
   12.09.2006Zrušeny spoločníci:
   Viera Hajdinová Topoľčianska 17 Bratislava 851 05
   23.10.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Imrich Horváth Janotova 4 Bratislava
   16.08.2000Nové sidlo:
   Košická 6 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   výroba, montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, odborné prehliadky a skúšky zdvíhacích zariadení
   Noví spoločníci:
   Viera Hajdinová Topoľčianska 17 Bratislava 851 05
   15.08.2000Zrušené sidlo:
   Studená 5 Bratislava 821 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Boris Knopp Žižkova 24 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alojz Jelašič Konventná 8 Bratislava
   24.06.1998Nové sidlo:
   Studená 5 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Boris Knopp Žižkova 24 Bratislava
   23.06.1998Zrušené sidlo:
   Dohnányho 7 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   František Bokor Školská 31 Šamorín
   Imrich Horváth Janotova 4 Bratislava
   Ing. Alojz Jelašič Konventná 8 Bratislava
   Rastislav Sloboda Romanova 46 Bratislava
   13.02.1998Nové predmety činnosti:
   montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení
   Noví spoločníci:
   František Bokor Školská 31 Šamorín
   Imrich Horváth Janotova 4 Bratislava
   Ing. Alojz Jelašič Konventná 8 Bratislava
   Rastislav Sloboda Romanova 46 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Rastislav Sloboda Romanova 46 Bratislava
   František Bokor Školská 31 Šamorín
   Imrich Horváth Janotova 4 Bratislava
   Ing. Alojz Jelašič Konventná 8 Bratislava
   12.02.1998Zrušeny spoločníci:
   František Bokor Školská 31 Šamorín
   Imrich Horváth Janotova 4 Bratislava
   Ing. Alojz Jelašič Konventná 8 Bratislava
   Rastislav Sloboda Romanova 46 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   František Bokor Školská 31 Šamorín
   Imrich Horváth Janotova 4 Bratislava
   Ing. Alojz Jelašič Konventná 8 Bratislava
   Rastislav Sloboda Romanova 46 Bratislava
   24.11.1997Noví spoločníci:
   František Bokor Školská 31 Šamorín
   Imrich Horváth Janotova 4 Bratislava
   Ing. Alojz Jelašič Konventná 8 Bratislava
   Rastislav Sloboda Romanova 46 Bratislava
   23.11.1997Zrušeny spoločníci:
   František Bokor Školská 31 Šamorín
   Imrich Horváth Janotova 4 Bratislava
   Ing. Alojz Jelašič Konventná 8 Bratislava
   Rastislav Sloboda Romanova 46 Bratislava
   15.12.1994Nové obchodné meno:
   LIFTSTAV s.r.o.
   Nové sidlo:
   Dohnányho 7 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť - nákup, predaj a sprostredkovanie výťahov, ich súčiastok a komponentov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   František Bokor Školská 31 Šamorín
   Imrich Horváth Janotova 4 Bratislava
   Ing. Alojz Jelašič Konventná 8 Bratislava
   Rastislav Sloboda Romanova 46 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   František Bokor Školská 31 Šamorín
   Imrich Horváth Janotova 4 Bratislava
   Ing. Alojz Jelašič Konventná 8 Bratislava
   Rastislav Sloboda Romanova 46 Bratislava