Vytvoriť faktúru

REOS BRATISLAVA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno REOS BRATISLAVA
IČO 31385907
DIČ 2020346768
IČ DPH SK2020346768
Dátum vzniku 15 Decembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REOS BRATISLAVA
Na Riviére 7/A
84104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 120 631 €
Zisk 3 405 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0905712399
Mobile phone(s) 0905712399
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 104,406
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 104,406
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 72,377
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 1,614
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,795
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 68,173
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 176,783
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 33,010
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 896
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 22,070
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,405
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 143,773
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 56,728
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 87,045
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,572
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,073
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 81,400
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 120,631
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 40,220
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 80,000
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 411
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 116,040
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 10,992
C. Služby (účtová skupina 51) 41,404
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 394
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 15,432
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 47,292
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 526
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,591
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -12,176
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 19
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 19
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 125
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 125
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -106
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,485
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,080
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,405
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31385907 DIČ: 2020346768 IČ DPH: SK2020346768
 • Sídlo: REOS BRATISLAVA, Na Riviére 7/A, 84104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 15 Decembra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Juraj Osuský, CSc. Adámiho 3 Bratislava 23.04.1999
  Ing. Eva Osuská Adámiho 3 Bratislava 841 05 11.07.2008
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Juraj Osuský, CSc. 1 992 € (30%) Adámiho 3 Bratislava
  Ing. Eva Osuská 1 992 € (30%) Adámiho 3 Bratislava 841 05
  JUDr. Martina Osuská 1 328 € (20%) Bratislava 841 04
  Mgr. Michal Osuský 1 328 € (20%) Bratislava 841 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   06.09.2008Noví spoločníci:
   JUDr. Martina Osuská Hodálova 2 Bratislava 841 04
   Mgr. Michal Osuský Adámiho 3 Bratislava 841 05
   Ing. Juraj Osuský , CSc. Adámiho 3 Bratislava 841 05
   Ing. Eva Osuská Adámiho 3 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Eva Osuská Adámiho 3 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 11.07.2008
   05.09.2008Zrušeny spoločníci:
   Martina Osuská Adámiho 3 Bratislava
   Michal Osuský Adámiho 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   25.02.2002Nové predmety činnosti:
   leasingové služby
   Noví spoločníci:
   Martina Osuská Adámiho 3 Bratislava
   Michal Osuský Adámiho 3 Bratislava
   24.02.2002Zrušeny spoločníci:
   Martina Osuská Adámiho 3 Bratislava
   Ing. Eva Osuská Adámiho 3 Bratislava
   Michal Osuský Adámiho 3 Bratislava
   Ing. Juraj Osuský , CSc. Adámiho 3 Bratislava
   30.01.2001Nové obchodné meno:
   REOS BRATISLAVA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Na Riviére 7/A Bratislava 841 04
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti leasingu
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   reklamná činnosť
   nákup, predaj automobilov
   automatizované spracovanie dát
   Noví spoločníci:
   Martina Osuská Adámiho 3 Bratislava
   Ing. Eva Osuská Adámiho 3 Bratislava
   Michal Osuský Adámiho 3 Bratislava
   Ing. Juraj Osuský , CSc. Adámiho 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   29.01.2001Zrušené obchodné meno:
   REOS Consulting, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Adámiho 3 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eva Osuská Adámiho 3 Bratislava
   Ing. Juraj Osuský , CSc. Adámiho 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Eva Osuská Adámiho 3 Bratislava
   23.04.1999Noví spoločníci:
   Ing. Eva Osuská Adámiho 3 Bratislava
   Ing. Juraj Osuský , CSc. Adámiho 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Osuský , CSc. Adámiho 3 Bratislava
   Ing. Eva Osuská Adámiho 3 Bratislava
   22.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eva Osuská Adámiho 3 Bratislava
   Ing. Juraj Osuský , CSc. Adámiho 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eva Osuská Adámiho 3 Bratislava
   Ing. Juraj Osuský , CSc. Adámiho 3 Bratislava
   15.12.1994Nové obchodné meno:
   REOS Consulting, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Adámiho 3 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   operatívny a finančný leasing
   konsultačná činnosť v oblasti leasingu
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   Noví spoločníci:
   Ing. Eva Osuská Adámiho 3 Bratislava
   Ing. Juraj Osuský , CSc. Adámiho 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Eva Osuská Adámiho 3 Bratislava
   Ing. Juraj Osuský , CSc. Adámiho 3 Bratislava