Vytvoriť faktúru

PMC International Personal und Management Beratung - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 07.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno PMC International Personal und Management Beratung
Stav V likvidácii
IČO 31385931
DIČ 2020304143
Dátum vzniku 30 Decembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PMC International Personal und Management Beratung
Záhradnícka 51
82108
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -623 €
Aktíva 5 105 €
Vlastný kapitál -69 226 €
Kontaktné informácie
Email pmc@pmcint.sk
Phone(s) +421252491916, +421252491913
Dátum aktualizácie údajov: 07.10.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 4,822
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 2,634
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,188
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 4,822
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -70,469
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -76,817
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -623
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 75,291
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 55,291
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 15,350
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 38,981
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 20,000
Dátum aktualizácie údajov: 07.10.2016
Income and expenses 2014
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 143
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 143
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -143
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -143
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -623
Dátum aktualizácie údajov: 07.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 07.10.2016