Vytvoriť faktúru

AGUA Bratislava - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AGUA Bratislava
IČO 31386164
DIČ 2020337627
IČ DPH SK2020337627
Dátum vzniku 05 Januára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AGUA Bratislava
Hraničná 16
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 813 304 €
Zisk 154 794 €
Aktíva 2 529 495 €
Vlastný kapitál 2 278 343 €
Kontaktné informácie
Email agua@stonline.sk
Webová stránka http://www.agua.sk
Phone(s) +421253417303
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,616,545
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 93,099
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 93,099
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 88,259
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 4,840
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,520,901
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 591,011
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,179
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 589,832
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 563
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 563
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 563
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 81,208
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 78,918
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 78,918
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,145
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 145
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,848,119
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,158
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,846,961
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,545
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,545
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,616,545
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,433,607
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,271,510
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,271,510
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 154,794
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 182,938
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,916
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,916
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 174,462
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 34,554
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 34,554
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 108,884
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,170
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,439
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 23,385
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 30
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,560
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 5,560
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,774,098
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,813,304
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,773,512
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 586
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 25,421
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 13,500
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 285
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,623,284
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,352,726
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 24,267
D. Služby (účtová skupina 51) 62,266
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 125,027
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 89,110
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 31,353
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,564
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,443
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 37,566
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 37,566
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 3,605
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 8,765
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,619
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 190,020
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 360,260
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 13,913
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 555
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 555
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 12,011
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 12,011
XII. Kurzové zisky (663) 1,347
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,846
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 342
O. Kurzové straty (563) 854
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,650
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 11,067
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 201,087
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 46,293
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 46,293
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 154,794
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31386164 DIČ: 2020337627 IČ DPH: SK2020337627
 • Sídlo: AGUA Bratislava, Hraničná 16, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 05 Januára 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Igor Hrubec Majerníkova 54 Bratislava 10.10.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Igor Hrubec 6 639 € (100%) Majerníkova 54 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.12.2012Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   prenájom hnuteľných vecí
   04.04.2001Nové sidlo:
   Hraničná 16 Bratislava 821 05
   03.04.2001Zrušené sidlo:
   Trnavská cesta 76 Bratislava 821 02
   07.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Igor Hrubec Majerníkova 54 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   06.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Goda A. Felcána 43 Hlohovec
   Ing. Igor Hrubec Majerníkova 54 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Goda A. Felcána 43 Hlohovec
   15.04.1998Nové sidlo:
   Trnavská cesta 76 Bratislava 821 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Goda A. Felcána 43 Hlohovec
   Ing. Igor Hrubec Majerníkova 54 Bratislava
   14.04.1998Zrušené sidlo:
   Račianska 109/C Bratislava 831 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Goda A. Felcána 43 Hlohovec
   Ing. Igor Hrubec Pod záhradami 2182/2 Bratislava
   10.10.1995Nové predmety činnosti:
   inštalatérske práce /inštalácie vody a vykurovania/
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Goda A. Felcána 43 Hlohovec
   Ing. Igor Hrubec Pod záhradami 2182/2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Hrubec Majerníkova 54 Bratislava
   Ing. Ivan Goda A. Felcána 43 Hlohovec
   09.10.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Goda Hlohová 14 Hlohovec
   Ing. Igor Hrubec Hronská 5152/20 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Goda Hlohová 14 Hlohovec
   Ing. Igor Hrubec Hronská 5152/20 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
   05.01.1995Nové obchodné meno:
   AGUA Bratislava s.r.o.
   Nové sidlo:
   Račianska 109/C Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj, sprostredkovanie nákupu a predaja plastových systémov
   nákup a predaj vodoinštalačného a kúrenárskeho materiálu a príslušenstva
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Goda Hlohová 14 Hlohovec
   Ing. Igor Hrubec Hronská 5152/20 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Goda Hlohová 14 Hlohovec
   Ing. Igor Hrubec Hronská 5152/20 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice