Vytvoriť faktúru

PPA ZEPAX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PPA ZEPAX
Stav Zrušená
IČO 31386181
DIČ 2020339706
Dátum vzniku 05 Januára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PPA ZEPAX
Vajnorská 137
83000
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 730 332 €
Zisk -34 169 €
Aktíva 564 148 €
Vlastný kapitál 106 266 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 735,724
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 734,558
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 734,532
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 734,467
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 15,446
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 719,021
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 65
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 26
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 26
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,166
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,166
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 735,724
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 67,548
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,194
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,194
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,319
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 65,204
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 65,204
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -34,169
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 668,176
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 514,695
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 493,382
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 447,385
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 45,997
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 6,459
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,792
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,976
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 86
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 108,481
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 45,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 732,832
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 730,332
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 729,915
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 417
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 747,002
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 637,893
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 985
D. Služby (účtová skupina 51) 50,182
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 44,622
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 32,085
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 10,900
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,637
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 515
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,805
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -16,670
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 40,855
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,500
XII. Kurzové zisky (663) 2,500
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 17,119
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 10,709
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 10,709
O. Kurzové straty (563) 4,427
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,983
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -14,619
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -31,289
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -34,169
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31386181 DIČ: 2020339706
 • Sídlo: PPA ZEPAX, Vajnorská 137, 83000, Bratislava
 • Dátum vzniku: 05 Januára 1995
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.01.2015Zrušené obchodné meno:
   PPA ZEPAX s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Vajnorská 137 Bratislava 830 00
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj zariadení meracej a regulačnej techniky
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie predaja v oblasti obchodu, zákaziek a servisu
   Zrušeny spoločníci:
   PPA CONTROLL, a.s. IČO: 17 055 164 Vajnorská 137 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Oleg Fabian Opletalova 15 Bratislava Vznik funkcie: 06.02.1998
   15.12.2014Zrušeny spoločníci:
   ZPA Nová Paka a.s. Pražská 470 Nová Paka Česká republika
   18.09.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Kollarik Floglova 6 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 26.03.1996 Skončenie funkcie: 11.03.2002
   23.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Kollarik Floglova 6 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 26.03.1996 Skončenie funkcie: 11.03.2002
   Ing. Oleg Fabian Opletalova 15 Bratislava Vznik funkcie: 06.02.1998
   22.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Oleg Fabian Opletalova 15 Bratislava
   Ing. Ľubomír Kollarik Floglova 6 Bratislava 811 05
   04.02.1999Noví spoločníci:
   PPA CONTROLL, a.s. IČO: 17 055 164 Vajnorská 137 Bratislava
   03.02.1999Zrušeny spoločníci:
   PPA CONTROLL, a.s. IČO: 17 055 164 Vajnorská 137 Bratislava
   27.05.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Oleg Fabian Opletalova 15 Bratislava
   26.05.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľubomír Čertík Ševčenkova 3 Bratislava 851 01
   Ing. Juraj Kubala Seberíniho 15 Bratislava 821 03
   Vlastimil Kraus Achátova 1702 Nová Paka Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Trávna 20 Bratislava
   04.04.1996Nové sidlo:
   Vajnorská 137 Bratislava 830 00
   Noví spoločníci:
   PPA CONTROLL, a.s. IČO: 17 055 164 Vajnorská 137 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ľubomír Čertík Ševčenkova 3 Bratislava 851 01
   Ing. Ľubomír Kollarik Floglova 6 Bratislava 811 05
   Ing. Juraj Kubala Seberíniho 15 Bratislava 821 03
   03.04.1996Zrušené sidlo:
   Polianky 5 Bratislava 840 02
   Zrušeny spoločníci:
   PPA CONTROLL, a.s. Polianky 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Halahija Ľubovnianska 14 Bratislava
   JUDr. Pavol Kollár 29. augusta 38 Bratislava
   05.01.1995Nové obchodné meno:
   PPA ZEPAX s.r.o.
   Nové sidlo:
   Polianky 5 Bratislava 840 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj zariadení meracej a regulačnej techniky
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie predaja v oblasti obchodu, zákaziek a servisu
   Noví spoločníci:
   PPA CONTROLL, a.s. Polianky 5 Bratislava
   ZPA Nová Paka a.s. Pražská 470 Nová Paka Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Martin Halahija Ľubovnianska 14 Bratislava
   JUDr. Pavol Kollár 29. augusta 38 Bratislava
   Vlastimil Kraus Achátova 1702 Nová Paka Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Trávna 20 Bratislava