Vytvoriť faktúru

The Rock - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 31.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno The Rock
IČO 31386237
DIČ 2020308257
IČ DPH SK2020308257
Dátum vzniku 03 Januára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo The Rock
Lazaretská 12
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 216 112 €
Zisk 4 716 €
Aktíva 108 123 €
Vlastný kapitál 45 882 €
Kontaktné informácie
Email jozef.hamorsky@spectator.sk
Dátum aktualizácie údajov: 31.08.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 7,687
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 102,156
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 57,848
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 885
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 35,993
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 109,843
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 51,969
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 99,582
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 99,582
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 12,655
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -64,984
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,716
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 57,874
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,275
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 56,324
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 19,893
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 4,223
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 10,795
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 21,413
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 275
Dátum aktualizácie údajov: 31.08.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 216,112
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 200,117
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 15,690
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 305
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 209,768
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 22,207
C. Služby (účtová skupina 51) 145,554
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 36,519
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 57
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,678
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 2,115
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 638
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 6,344
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 48,046
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1,509
X. Výnosové úroky (662) 3
XI. Kurzové zisky (663) 1,506
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 557
N. Kurzové straty (563) 71
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 486
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 952
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 7,296
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,580
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 4,716
Dátum aktualizácie údajov: 31.08.2016
Dátum aktualizácie údajov: 31.08.2016
 • IČO:31386237 DIČ: 2020308257 IČ DPH: SK2020308257
 • Sídlo: The Rock, Lazaretská 12, 81108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 03 Januára 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Alexej Fulmek Panská 13 Bratislava 02.05.2001
  Ján Pallo Oslobodenia 16 Trstená 028 01 31.01.2008
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Petit Press a.s. 74 686 € (75%) Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
  Daniel J. Stoll 12 448 € (12.5%) Jersey City 073 07 New Jersey, USA
  Eric Robert Koomen 12 448 € (12.5%) Pittsford NY 14534 Spojené štáty americké
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   31.01.2008Nové sidlo:
   Lazaretská 12 Bratislava 811 08
   Noví spoločníci:
   Daniel J. Stoll 373 Ogden Ave. Jersey City 073 07 New Jersey, USA
   Eric Robert Koomen Woodgreen Drive 118 Pittsford NY 14534 Spojené štáty americké
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Pallo Oslobodenia 16 Trstená 028 01 Vznik funkcie: 31.01.2008
   16.03.2004Noví spoločníci:
   Petit Press a.s. Lazaretská 12 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
   21.03.2002Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   02.05.2001Nový štatutárny orgán:
   Alexej Fulmek Panská 13 Bratislava
   03.01.1995Nové obchodné meno:
   The Rock, s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod a maloobchod
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a zákaziek
   reklamná činnosť
   obchodné poradenstvo
   činnosť realitnej kancelárie
   vydávanie a distribúcia periodickej a neperiodickej tlače