Vytvoriť faktúru

Würth International Trading - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 15.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Würth International Trading
IČO 31386253
DIČ 2020334316
IČ DPH SK2020334316
Dátum vzniku 22 Decembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Würth International Trading
Rybničná 40/A
83107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 6 383 089 €
Zisk 354 168 €
Aktíva 10 178 193 €
Vlastný kapitál 9 352 754 €
Kontaktné informácie
Email info@wurth-int.com
Phone(s) 0249211111, 0249211220
Fax(es) 0249211555
Dátum aktualizácie údajov: 15.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 10,034,165
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 5,305,700
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 357,067
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 357,067
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 4,948,633
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 921,241
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 3,601,857
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 412,778
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 8,697
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 4,060
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,717,247
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 51,151
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 51,151
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,654,583
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 582,137
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 572,179
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,958
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 3,975,996
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 96,450
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 11,513
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,469
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 8,044
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 11,218
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 11,218
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 10,034,165
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,166,967
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,034,356
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,034,356
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 101,818
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 266,115
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 266,115
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,410,510
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,410,510
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 354,168
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 867,198
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 256,364
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 8,560
12. Odložený daňový záväzok (481A) 247,804
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 47,988
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 47,988
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 382,367
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 140,627
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17,740
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 122,887
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 117,221
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 93,620
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 25,384
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,515
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 180,479
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,133
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 178,346
Dátum aktualizácie údajov: 15.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 6,367,567
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 6,383,089
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 7,806
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 6,359,761
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 15,522
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,879,521
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 7,071
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 493,513
D. Služby (účtová skupina 51) 1,700,817
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 3,066,643
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,256,459
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 757,996
4. Sociálne náklady (527, 528) 52,188
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 74,169
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 505,860
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 505,860
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 31,448
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 503,568
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,166,166
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,144
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1,722
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 1,720
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
XII. Kurzové zisky (663) 263
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 159
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,991
O. Kurzové straty (563) 518
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,473
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,847
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 501,721
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 147,553
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 148,645
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -1,092
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 354,168
Dátum aktualizácie údajov: 15.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 15.11.2016
 • IČO:31386253 DIČ: 2020334316 IČ DPH: SK2020334316
 • Sídlo: Würth International Trading, Rybničná 40/A, 83107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Decembra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Gerd Rössler Wiesentalweg 2 Igis 7206 Švajčiarsko dlhodobý pobyt na území SR : Pribylinská 7736/2 Bratislava 831 04 17.03.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Würth International AG 6 034 356 € (100%) Chur 7000 Švajčiarsko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.10.2016Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mirco Arturo Bonavetti Tircal 1 Domat/Ems 7013 Švajčiarska konfederácia dlhodobý pobyt na území SR : Pribylinská 7736/2 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 01.01.2003
   25.03.2009Nové obchodné meno:
   Würth International Trading s. r. o.
   15.04.2005Noví spoločníci:
   Würth International AG Aspermontstrasse 1 Chur 7000 Švajčiarsko
   03.12.2003Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie skladu vrátane balenia a váženia tovaru
   obchod s tovarmi všetkého druhu v rozsahu voľnej živnosti
   nákup, predaj, prenájom a leasing nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   farbenie kovov
   cestná motorová doprava
   zasielateľstvo
   skúšobnícka činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   29.05.2003Nový štatutárny orgán:
   Gerd Rössler Wiesentalweg 2 Igis 7206 Švajčiarsko dlhodobý pobyt na území SR : Pribylinská 7736/2 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 17.03.1998
   29.05.2001Nové sidlo:
   Rybničná 40/A Bratislava 831 07
   22.12.1994Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným