Vytvoriť faktúru

SAVE EXPRESS PROFI - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SAVE EXPRESS PROFI
IČO 31386288
DIČ 2020354237
IČ DPH SK2020354237
Dátum vzniku 10 Januára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SAVE EXPRESS PROFI
Holíčska 26
85105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 235 640 €
Zisk 48 665 €
Aktíva 430 647 €
Vlastný kapitál 151 959 €
Kontaktné informácie
Email info@rezanievrtanie.sk
Webová stránka http://www.rezanievrtanie.sk
Mobile phone(s) +421905703163
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 4,390
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 4,390
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,390
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 389,544
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 75,328
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 9,654
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 242,039
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 50,508
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 393,934
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 200,624
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,550
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 143,769
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 48,665
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 193,310
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 26,425
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 121,019
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 120,763
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 256
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 45,866
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 235,640
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 231,403
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 4,100
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 137
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 165,280
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 37,123
C. Služby (účtová skupina 51) 116,303
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 936
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 453
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 3,578
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,887
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 70,360
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 77,977
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 7,950
M. Nákladové úroky (562) 6,543
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,407
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -7,949
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 62,411
P. Daň z príjmov (591, 595) 13,746
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 48,665
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31386288 DIČ: 2020354237 IČ DPH: SK2020354237
 • Sídlo: SAVE EXPRESS PROFI, Holíčska 26, 85105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 10 Januára 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Stanislav Pacher Vígľašská 13 Bratislava 16.09.1998
  Ing. Peter Sučanský Jamnického 8 Bratislava 24.03.2005
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Stanislav Pacher 3 320 € (50%) Vígľašská 13 Bratislava
  Ing. Peter Sučanský 3 320 € (50%) Jamnického 8 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.09.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Boháčik Markova 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Boháčik Markova 13 Bratislava
   24.03.2005Nové sidlo:
   Holíčska 26 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Sučanský Jamnického 8 Bratislava
   23.03.2005Zrušené sidlo:
   Pobrežná 41 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Sučanský Jamnického 8 Bratislava
   30.04.2002Nové sidlo:
   Pobrežná 41 Bratislava 851 01
   29.04.2002Zrušené sidlo:
   Šustekova 7 Bratislava 851 01
   16.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Peter Sučanský Jamnického 8 Bratislava
   Ing. Stanislav Pacher Vígľašská 13 Bratislava
   Ing. Juraj Boháčik Markova 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Pacher Vígľašská 13 Bratislava
   Ing. Peter Sučanský Jamnického 8 Bratislava
   Ing. Juraj Boháčik Markova 13 Bratislava
   15.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Boháčik Markova 13 Bratislava
   Ing. Stanislav Pacher Vígľašská 13 Bratislava
   Ing. Peter Sučanský Jamnického 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Boháčik Markova 13 Bratislava
   Ing. Stanislav Pacher Vígľašská 13 Bratislava
   Ing. Peter Sučanský Jamnického 8 Bratislava
   10.01.1997Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Boháčik Markova 13 Bratislava
   Ing. Stanislav Pacher Vígľašská 13 Bratislava
   09.01.1997Zrušeny spoločníci:
   SAVE EXPRESS, s.r.o. Šustekova 7 Bratislava
   10.01.1995Nové obchodné meno:
   SAVE EXPRESS PROFI, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Šustekova 7 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť v stavebníctve
   konštrukčné práce v strojárenstve
   sprostredkovanie v stavebníctve
   požičovňa náradia, strojov a zariadení
   výroba tehál
   maliarstvo-natieračstvo
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   rezanie a vŕtanie do betónu a ostatných stavebných materiálov
   vykonávanie priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   staviteľ
   Noví spoločníci:
   SAVE EXPRESS, s.r.o. Šustekova 7 Bratislava
   Ing. Peter Sučanský Jamnického 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Juraj Boháčik Markova 13 Bratislava
   Ing. Stanislav Pacher Vígľašská 13 Bratislava
   Ing. Peter Sučanský Jamnického 8 Bratislava