Vytvoriť faktúru

STAKO-ZP - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno STAKO-ZP
IČO 31386296
DIČ 2020354248
IČ DPH SK2020354248
Dátum vzniku 14 Decembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo STAKO-ZP
Dolný Ohaj 51
94143
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 163 905 €
Zisk 4 536 €
Aktíva 288 886 €
Vlastný kapitál 264 501 €
Kontaktné informácie
Email baratpeter@nextra.sk
Phone(s) 0356591223
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 106,051
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 106,051
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 44,914
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 194,000
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 68,330
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,330
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 61,076
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 300,051
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 268,949
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 143,077
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 114,033
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,536
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 31,102
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2,079
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 25,344
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 12,920
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,556
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,150
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 8,718
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 3,679
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 163,905
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 172,788
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -10,044
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,161
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 158,188
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 67,756
C. Služby (účtová skupina 51) 39,786
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 36,533
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 848
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 8,003
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,262
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,717
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 55,202
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 222
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 222
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -221
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 5,496
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 4,536
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31386296 DIČ: 2020354248 IČ DPH: SK2020354248
 • Sídlo: STAKO-ZP, Dolný Ohaj 51, 94143, Bratislava
 • Dátum vzniku: 14 Decembra 1994
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.06.2001Nové sidlo:
   51 Dolný Ohaj 941 43
   Nové predmety činnosti:
   maliarske a natieračské práce
   montáž sádrokartonu
   stavebné práce v rozsahu voľnej živnosti
   18.06.2001Zrušené sidlo:
   Halova 15 Bratislava 851 01
   12.04.2001Noví spoločníci:
   Jozef Mikulec ml. 51 Dolný Ohaj 941 43
   Jozef Mikulec st. 51 Dolný Ohaj 941 43
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Mikulec st. 51 Dolný Ohaj 941 43
   Jozef Mikulec ml. 51 Dolný Ohaj 941 43
   11.04.2001Zrušeny spoločníci:
   Jozef Badžgoň Halova 15 Bratislava
   Štefánia Deminová Kadnárova 68 Bratislava
   Emil Prekop Hanulova 11 Bratislava
   Ján Zeman Pri Mlyne 50 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Badžgoň Halova 15 Bratislava
   Štefánia Deminová Kadnárova 68 Bratislava
   Emil Prekop Hanulova 11 Bratislava
   Ján Zeman Pri Mlyne 50 Bratislava
   14.12.1994Nové obchodné meno:
   STAKO-ZP spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Halova 15 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť v strojárstve
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie pri nákupe a predaji hnuteľných a nehnuteľných vecí
   zámočníctvo
   Noví spoločníci:
   Jozef Badžgoň Halova 15 Bratislava
   Štefánia Deminová Kadnárova 68 Bratislava
   Emil Prekop Hanulova 11 Bratislava
   Ján Zeman Pri Mlyne 50 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Badžgoň Halova 15 Bratislava
   Štefánia Deminová Kadnárova 68 Bratislava
   Emil Prekop Hanulova 11 Bratislava
   Ján Zeman Pri Mlyne 50 Bratislava